HoREA đề nghị áp dụng phương pháp hệ số hệ số K với tất cả BĐS

20:39 23/07/2023

HoREA đề nghị áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất cho tất cả các thửa đất và khu đất, không phân biệt giá trị dưới hoặc trên ngưỡng 200 tỷ đồng.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã đưa ra một kiến nghị quan trọng về việc áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) để tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất cho mọi dự án bất động sản, bao gồm cả nhà ở thương mại và khu đô thị, không chỉ giới hạn đến các thửa đất, khu đất có giá trị dưới 200 tỷ đồng theo bảng giá đất (BGĐ).

Theo HoREA, hiện dự thảo sửa đổi Nghị định 44/2014 của Chính phủ đang quy định ba phương pháp định giá đất, trong đó, phương pháp hệ số K chỉ áp dụng để định giá đất của các thửa đất, khu đất dưới 200 tỷ đồng theo BGĐ. Tuy nhiên, Hiệp hội cho rằng, việc chỉ áp dụng hệ số K cho các khu đất có giá trị dưới ngưỡng này là không phản ánh thực tế. Thực tế, nhiều dự án bất động sản, nhà ở thương mại và khu đô thị có quy mô lớn được định giá vượt quá 200 tỷ đồng, thậm chí lên đến hàng ngàn tỷ đồng, đặc biệt ở các đô thị đặc biệt như Hà Nội và TP.HCM.

HoREA đề nghị áp dụng phương pháp hệ số hệ số K với tất cả BĐS
HoREA đề nghị áp dụng phương pháp hệ số hệ số K với tất cả BĐS.

Vấn đề khác đáng lưu ý là hiện tại chưa có phương pháp định giá đất phù hợp để áp dụng cho những trường hợp này. Trong dự thảo, chỉ có quy định về hệ số K để tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất trong trường hợp giá đất dưới 200 tỷ đồng theo BGĐ.

Vì vậy, HoREA đề nghị áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất cho tất cả các thửa đất và khu đất, không phân biệt giá trị dưới hoặc trên ngưỡng 200 tỷ đồng theo BGĐ. Đồng thời, hiệp hội cũng đề xuất cần thiết phải xây dựng các hệ số K phù hợp cho từng khu vực (như TP.HCM chia thành 5 khu vực giá đất) hoặc từng loại dự án bất động sản (cao cấp, trung cấp, bình dân) để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc định giá đất.

HoREA tin rằng, việc áp dụng phương pháp hệ số K sẽ giúp Nhà nước và doanh nghiệp tiên lượng được số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án, đồng thời góp phần đảm bảo tính minh bạch và công bằng, tránh làm thất thu ngân sách nhà nước.

Hiện tại, UBND thành phố đã nhận được các ý kiến góp ý từ các bộ, ban, ngành có liên quan, và dự kiến sẽ tiến hành xem xét và hoàn chỉnh dự thảo Đề án thành lập Sở An toàn thực phẩm TP HCM để trình Thành Ủy và Chính phủ, nhằm chuẩn bị cho việc thành lập Sở An toàn thực phẩm vào kỳ họp cuối năm 2023.

P.V (t/h)