Hội nghị tập huấn Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới tại Phú Thọ

06:31 23/11/2022

Ngày 22/11, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp trong xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, 170 cán bộ cơ sở, chi hội trưởng chi hội nghề nghiệp, hội viên nông dân của bốn huyện Đoan Hùng, Thanh Ba, Thanh Sơn và Hạ Hòa đã được nghe giới thiệu tổng quan chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các định hướng phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; nội dung bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp và việc đánh giá công nhận, thu hồi nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; thông tin khái quát về tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới thời gian qua, định hướng xây dựng nông thôn mới của tỉnh đến năm 2025.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Đồng thời, các đại biểu cũng được báo cáo viên triển khai nội dụng hướng dẫn quy trình thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự” và “5 cùng”.

Từ đó giúp cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ nội dung trong xây dựng nông thôn mới và vai trò của mình, góp phần cùng địa phương xây dựng, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

P.V