Hòa Bình: 380 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng năm 2022

09:09 20/09/2022

Trong 9 tháng năm 2022, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 380 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 10.000 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số lượng doanh nghiệp cấp mới tăng 14%, số vốn đăng ký bằng 82,5%.

9 tháng năm 2022, doanh thu từ SX-KD của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ước đạt 15.417 tỷ đồng
9 tháng năm 2022, doanh thu từ SX-KD của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ước đạt 15.417 tỷ đồng.

Cũng trong 9 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 45 dự án đầu tư trong nước được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 31.481 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số dự án đầu tư được cấp phép đầu tư tăng 30 dự án, vốn đăng ký đàu tư tăng khoảng 129,4%. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có tổng số 705 dự án đang hoạt động. Trong đó, có 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 600 triệu USD và 668 dự án trong nước với tổng số vốn đẩu tư đăng ký khoảng 181.926 tỷ đồng.

Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hiện có 103 dự án đầu tư đã được cấp phép. Trong đó, có 25 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 518,99 triệu USD và 78 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 13.595,64 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2022 của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ước đạt 15.417 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, đạt 78,7% so với kế hoạch; giải quyết việc làm cho khoảng 20.100 lao động, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước./.

 Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình