Quỹ Dragon Capital nâng sở hữu tại Hóa chất Đức Giang lên 6,07%

23:05 15/03/2023

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital đang nâng tỷ trọng tiền mặt lên mức cao song vẫn chi tiền để nâng sở hữu tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Nhóm Dragon Capital vừa nâng sở vốn điều lệ Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang hữu từ 5,96% lên 6,07% bằng việc mua vào 400.000 cổ phiếu DGC.

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital đang nâng tỷ trọng tiền mặt lên mức cao song vẫn chi tiền để nâng sở hữu tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Không chỉ vậy, kết quả kinh doanh của Hóa chất Đức Giang đang có dấu hiệu suy giảm và đặt kế hoạch kinh doanh "đi lùi".

Quỹ Dragon Capital nâng sở hữu tại Hóa chất Đức Giang lên 6,07%
Quỹ Dragon Capital nâng sở hữu tại Hóa chất Đức Giang lên 6,07%.

Theo đó, kết quả kinh doanh theo quý đang giảm nhanh sau khi tạo đạt đỉnh vào quý 2/2022. Trong quý 4/2022, Đức Giang báo lãi 1.032 tỷ đồng, là mức thấp nhất trong 5 quý (từ quý 3/2021). So với đỉnh vào quý 2/2022, lợi nhuận sau thuế của công ty đã giảm liên tục trong 2 quý và để mất 42,1% so với mức đỉnh.

Ngày 4/3 vừa qua, Hóa chất Đức Giang đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến tổ chức ngày 29/3 tại TP. Hồ Chí Minh.

Trong đó, công ty trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu 10.875 tỷ đồng, giảm 24,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ là 3.000 tỷ đồng, giảm 50,3% so với thực hiện trong năm 2022. Riêng quý 1/2023, công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế ở mức 700 tỷ đồng, tiếp tục giảm 32,1% so với quý trước đó.

Về cơ cấu doanh thu năm 2023, Hóa chất Đức Giang dự kiến doanh thu phốt pho vàng (P4) 4.608 tỷ đồng, chiếm 42,4% tổng doanh thu; doanh thu Axit photphoric thực phẩm 85% dự kiến 2.184 tỷ đồng, chiếm 20,1% tổng doanh thu; doanh thu Axit photphoric trích ly – WPA 50% dự kiến 1.170 tỷ đồng, chiếm 10,8% tổng doanh thu; doanh thu phân DAP dự kiến 750 tỷ đồng, chiếm 6,9% tổng doanh thu; và đóng góp từ các dòng sản phẩm khác chiếm 19,9% tổng doanh thu.

Trong năm 2023, công ty cũng dự kiến hoàn thành nhà máy NPK Đắk Nông với giá trị đầu tư 50 tỷ đồng, đồng thời khởi công tổ hợp Hoá chất Đức Giang Nghi Sơn với giá trị đầu tư 500 tỷ đồng.

P.V (t/h)