Hải quan lưu ý về trách nhiệm của doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa vào EU

16:20 22/04/2024

Doanh nghiệp là người khai báo, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, hoàn chỉnh và kịp thời của các thông tin đã được khai báo trên tờ lược khai nhập khẩu.

Trong một thông báo mới đây dành cho doanh nghiệp, Hải quan Việt Nam đã nhấn mạnh một số điểm quan trọng về trách nhiệm của các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu hàng hóa vào Liên minh châu Âu (EU). Theo đó, doanh nghiệp là người khai báo, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, hoàn chỉnh và kịp thời của các thông tin đã được khai báo trên tờ lược khai nhập khẩu. Do đó, các doanh nghiệp cần chú ý đến các yêu cầu thông tin nhất định trên tờ khai. Cụ thể, đó là việc khai báo mã HS (6 chữ số) của hàng hóa có tính chất thương mại (giao dịch giữa doanh nghiệp - doanh nghiệp và doanh nghiệp - khách hàng).

Ngoài ra, cần khai báo số đăng ký và định danh EORI (tương tự như mã số doanh nghiệp) của người nhận hàng tại EU. Các bên cần cung cấp số đăng ký và định danh cho người khai báo tờ lược khai nhập khẩu. Số đăng ký và định danh này có thể được xác thực tại trang web của Ủy ban EU (europa.eu) để đảm bảo thông tin là chính xác. Sau đó, doanh nghiệp phải khai báo thông tin về bên bán và bên mua (hoặc chủ hàng hóa trong trường hợp lô hàng không liên quan tới giao dịch thương mại) của hàng hóa cùng điểm đến cuối cùng ở EU. Hơn nữa, các doanh nghiệp còn phải có bản mô tả đầy đủ hàng hóa bằng ngôn ngữ dễ hiểu và đủ chính xác để cơ quan hải quan có thể xác định được hàng hóa.

Hải quan lưu ý về trách nhiệm của doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa vào EU
Hải quan lưu ý về trách nhiệm của doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa vào EU.

Việc nộp dữ liệu có thể dưới hình thức một tờ lược khai hoàn chỉnh nếu có sẵn mọi dữ liệu cần thiết, hoặc có thể nộp dữ liệu ENS nhiều lần trong trường hợp có nhiều hơn một phần dữ liệu ENS được nộp bởi các bên khác nhau trong chuỗi cung ứng.

Các cơ quan hải quan EU có thể từ chối khai báo ENS nếu thiếu thông tin hoặc có các biện pháp can thiệp giảm thiểu rủi ro trước khi hàng được xếp lên tàu hoặc trước khi hàng đến, yêu cầu người khai phải cung cấp các dữ liệu cần thiết, chẳng hạn trong trường hợp dữ liệu không chính xác.

Doanh nghiệp cần quyết định tự phát triển hệ thống công nghệ thông tin nội bộ hoặc sử dụng dịch vụ của một nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin để gửi dữ liệu ENS lên hệ thống ICS2. Doanh nghiệp cũng cần phải thỏa thuận sớm với các bên liên quan khác trong chuỗi cung ứng về cách thức nộp dữ liệu ENS. Điều này phụ thuộc vào việc các bên trong chuỗi cung ứng có đồng ý cung cấp thông tin chứng từ thương mại cần thiết cho công ty vận chuyển hay không.

Nếu có, công ty vận chuyển gửi toàn bộ thông tin được yêu cầu lên ICS2 dưới hình thức một tờ lược khai nhập khẩu hoàn chỉnh. Nếu không, khách hàng của doanh nghiệp vận chuyển phải tự gửi một phần thông tin liên quan của tờ lược khai nhập khẩu lên ICS2 hoặc bố trí một bên thứ ba trong chuỗi cung ứng gửi thông tin.

P.V (t/h)