Hải Phòng có khoảng 900 sản phẩm có tiềm năng trở thành sản phẩm OCOP

DNHN - Giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, kết quả khảo sát bước đầu cho thấy toàn thành phố Hải Phòng có khoảng 900 sản phẩm có tiềm năng trở thành sản phẩm OCOP.

Năm 2020, thành phố Hải Phòng có 40 sản phẩm của 24 tổ chức cá nhân tại 9 huyện, quận, 21 xã, phường thị trấn đăng ký tham gia chương trình OCOP. Qua đánh giá, phân hạng, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP TP Hải Phòng đã công nhận 20 sản phẩm thuộc 4 đơn vị đạt 4 sao, 13 sản phẩm đạt 3 sao, 1 sản phẩm đạt 2 sao và 1 sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn để công nhận sản phẩm OCOP cấp thành phố. 

 Táo Bằng La là một trong số các sản phẩm OCOP của Hải Phòng.

Giai đoạn tới 2020 – 2025, Chi cục Phát triển nông thôn cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tham mưu cho thành phố Hải Phòng xây dựng đề án hỗ trợ riêng cho chương trình nhằm tạo động lực giúp các chủ thể phát triển sản phẩm, đẩy mạnh hơn chương trình trong giai đoạn tiếp theo.

Như vậy, năm 2020, Hải Phòng có 34 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sao OCOP cấp thành phố. Táo Bàng La Hải Phòng. Trước đó, UBND các quận, huyện đã thực hiện đánh giá, phân hạng sản phẩm cho tổng số 36 sản phẩm của 13 tổ chức, cá nhân. Kết quả có 13 sản phẩm đạt 3 sao, 23 sản phẩm đạt đạt 4 sao. Sau khi tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ sản phẩm các huyện chuyển đến, Chi cục Phát triển nông thôn xác định có 1 hồ sơ không đủ cơ sở để đánh giá và một sản phẩm không thực hiện đánh giá do chưa có minh chứng về được phép nuôi tôm nước lợ trong vùng nước ngọt theo quy định của Bộ NN&PTNT.

Trong quá trình xây dựng chương trình OCOP thành phố giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, kết quả điều tra, khảo sát bước đầu cho thấy toàn thành phố Hải Phòng có khoảng 900 sản phẩm có tiềm năng trở thành sản phẩm OCOP. Việc đẩy mạnh chương trình OCOP hỗ trợ bà con là việc làm thiết thực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố thời gian tới.

Trong quá trình xây dựng chương trình OCOP thành phố giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, kết quả điều tra, khảo sát bước đầu cho thấy toàn thành phố Hải Phòng có khoảng 900 sản phẩm có tiềm năng trở thành sản phẩm OCOP. Việc đẩy mạnh chương trình OCOP hỗ trợ bà con là việc làm thiết thực nhằm thúc đẩy đưa Hải Phòng trở thành một trong những tỉnh thành có số lượng sản phẩm OCOP đứng đầu cả nước.

Trung Hiếu

Tin liên quan