Hà Tĩnh: Doanh nghiệp nợ gần 28 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bị tạm tước quyền sử dụng giấy phép

DNHN - Công ty TNHH Xây lắp và Khai thác VLXD Thanh Nam (Chi nhánh Hà Tĩnh) vừa bị tước quyền sử dụng giấy phép khai thác mỏ đá Khe Rò (TX. Kỳ Anh) trong thời hạn 4 tháng 15 ngày, vì đang nợ gần 28 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoảng sản.

Theo đó, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản đối với Công ty TNHH Xây lắp và Khai thác VLXD Thanh Nam (Chi nhánh Hà Tĩnh) trong thời hạn 4 tháng 15 ngày. 

  Khai thác đá (Ảnh minh hoạ)

Trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản, trường hợp Công ty TNHH Xây lắp và Khai thác VLXD Thanh Nam (Chi nhánh Hà Tĩnh) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính thì cơ quan chức năng sẽ làm thủ tục trả lại quyền khai thác. Trái lại, nếu doanh nghiệp này vẫn không chịu nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính thì ngành chức năng xem xét để thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp.

Được biết, theo giấy phép khai thác khoáng sản số 1589/GP-UBND ngày 5/6/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công ty TNHH Xây lắp và Khai thác VLXD Thanh Nam (Chi nhánh Hà Tĩnh) được cấp quyền khai thác khoáng sản ở mỏ đá Khe Rò (phường Kỳ Long, TX Kỳ Anh) tới năm 2026. Tuy nhiên, từ năm 2015 tới nay, doanh nghiệp này đã không nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo nghĩa vụ. Qua tìm hiểu cho thấy, tính tới thời điểm bị xử phạt, Công ty này đang nợ gần 28 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Văn Cương

Bài liên quan