DOC ra kết luận sơ bộ vụ việc chống bán phá giá nhôm đùn ép từ Việt Nam

16:09 21/05/2024

Cục Phòng vệ thương mại Việt Nam khuyến nghị, các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm liên quan, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của vụ việc; chủ động nghiên cứu, nắm vững quy định, trình tự, thủ tục điều tra CBPG của Mỹ.

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố kết luận sơ bộ của cuộc điều tra chống bán phá giá (CBPG) đối với nhôm đùn ép và các sản phẩm từ nhôm của Việt Nam.

Cuộc điều tra này được khởi xướng vào ngày 24/10/2023, theo đề nghị của Liên minh nhôm, thép, giấy và lâm nghiệp, cao su, công nghiệp, năng lượng, Liên đoàn công nghiệp và dịch vụ Mỹ. Thời kỳ điều tra kéo dài từ ngày 1/4 đến ngày 30/9/2023.

Vào tháng 10/2023, DOC đã gửi bản câu hỏi Lượng và Giá trị (Q&V Questionnaires) đến 13 doanh nghiệp bị nêu tên trong đơn kiện nhằm thu thập thông tin để lựa chọn bị đơn bắt buộc. Tuy nhiên, chỉ có 7 trong số 13 doanh nghiệp phản hồi đúng hạn cùng với 31 doanh nghiệp khác không bị nêu tên.

DOC ra kết luận sơ bộ vụ việc chống bán phá giá nhôm đùn ép từ Việt Nam
DOC ra kết luận sơ bộ vụ việc chống bán phá giá nhôm đùn ép từ Việt Nam.

DOC cho phép các doanh nghiệp nộp đơn xin hưởng thuế suất riêng rẽ (thường được tính bằng bình quân gia quyền của bị đơn bắt buộc). Có 31 doanh nghiệp đã nộp đơn chứng minh không bị chính phủ kiểm soát về mặt pháp lý và thực tế trong hoạt động xuất khẩu.

Đến tháng 12/2023, DOC đã chọn hai bị đơn bắt buộc nhưng một trong số đó đã rút lui vì không sản xuất hoặc xuất khẩu sản phẩm bị điều tra sang Mỹ trong thời gian điều tra.

Ngày 19/4/2024, nguyên đơn đã nộp đơn cáo buộc tình trạng khẩn cấp do lượng xuất khẩu sản phẩm từ Việt Nam sang Mỹ tăng 36,07% trong giai đoạn từ tháng 10/2023 đến tháng 2/2024 so với 5 tháng trước đó. DOC dự kiến sẽ công bố kết luận sơ bộ về tình trạng khẩn cấp trong vòng 30 ngày kể từ ngày cáo buộc.

Theo luật pháp Mỹ, nếu DOC xác định có tình trạng khẩn cấp, họ có thể áp dụng các biện pháp hồi tố đối với các lô hàng xuất khẩu từ Việt Nam trong vòng 90 ngày trước ngày áp thuế sơ bộ để ngăn chặn việc hàng hóa bị điều tra xuất khẩu ồ ạt vào Mỹ.

Ngày 10/5/2024, DOC đã ban hành kết luận sơ bộ về phạm vi hàng hóa bị điều tra và cho phép các bên tiếp tục bình luận đến ngày 5/6/2024.

Theo kết luận sơ bộ mới nhất, DOC xác định biên độ phá giá cho bị đơn bắt buộc còn lại là 2,85%. 28 doanh nghiệp đáp ứng điều kiện hưởng thuế suất riêng rẽ cũng chịu mức này, trong khi các doanh nghiệp khác chịu mức toàn quốc bằng biên độ do nguyên đơn cáo buộc là 41,84%.

DOC đã thông báo cho Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) để đình chỉ thanh khoản và yêu cầu ký quỹ bằng mức biên độ phá giá đối với các lô hàng nhập khẩu từ ngày 7/5/2024. Đối với các nhà sản xuất/xuất khẩu không được liệt kê cụ thể, mức ký quỹ là 41,84%.

Tiếp theo, DOC sẽ tiến hành thẩm tra tại chỗ đối với bị đơn bắt buộc và dự kiến ban hành kết luận cuối cùng không muộn hơn 135 ngày sau ngày công bố kết luận sơ bộ, tức ngày 19/9/2024.

Đối với thông báo từ DOCCục Phòng vệ thương mại khuyến nghị, đối với Hội Nhôm thanh định hình Việt Nam, cập nhật thông tin đến các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm bị điều tra.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm liên quan, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của vụ việc; chủ động nghiên cứu, nắm vững quy định, trình tự, thủ tục điều tra CBPG của Mỹ; đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu. Hợp tác đầy đủ với DOC trong suốt quá trình diễn ra vụ việc.

"Bất kỳ hành động thể hiện sự bất hợp tác hoặc hợp tác không đầy đủ có thể dẫn tới việc Cơ quan điều tra Mỹ sử dụng các chứng cứ sẵn có bất lợi hoặc áp dụng mức thuế CBPG cao nhất cho doanh nghiệp", Cơ quan phòng vệ thương mại Việt Nam nhấn mạnh.

P.V (t/h)