Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo không gọi vốn qua thị trường chứng khoán

Khối doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo không gọi vốn trên thị trường chứng khoán Việt Nam mà khi cần vốn, sẽ gọi qua các kênh khác.

Tại Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Chứng khoán chiều 12/8/2019, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã kết luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không ủng hộ quan điểm cần tạo quy định pháp lý cho khối doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo gọi vốn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Loại hình doanh nghiệp này khi cần vốn, sẽ gọi qua các kênh khác.

Lý do khối doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo với mức vốn thấp, rủi ro cao; trường hợp cho phép chào bán chứng khoán ra công chúng trên thị trường chứng khoán sẽ ảnh hưởng đến tính an toàn của thị trường và không bảo đảm tính bình đẳng đối với các thành viên thị trường khác.

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo không gọi vốn qua thị trường chứng khoán. Ảnh minh họa 

Trường hợp các doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo cần huy động vốn, Luật Doanh nghiệp đã có quy định cụ thể đối với chào bán cổ phần riêng lẻ đối với công ty không phải là công ty đại chúng. Đồng thời, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong đó đã có những cơ chế hỗ trợ vốn và đầu tư cho các doanh nghiệp này thông qua Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

 

Trước đó, trong quá trình làm Luật Chứng khoán, một số ý kiến đề xuất cần có điều khoản riêng quy định về chào bán chứng khoán riêng lẻ của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nhằm tạo điều kiện cho khối doanh nghiệp này huy động vốn để phát triển.

Cũng có ý kiến đề nghị không quy định trong Luật để bảo đảm công bằng với các hàng hóa khác trên thị trường và hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị quy định khái niệm, phạm vi, quy mô của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Luật Chứng khoán, để tránh trùng lặp với quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017.

Thảo Nguyên

Tin liên quan