Doanh nghiệp FDI xuất siêu 18,74 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2022

16:38 25/08/2022

Tháng 7/2022, cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI đạt thặng dư 2,51 tỷ USD. Lũy kế 7 tháng đầu năm nay, cán cân thương mại hàng hóa của doanh nghiệp FDI đạt mức thặng dư 18,74 tỷ USD.

cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 7/2022 đạt thặng dư 2,51 tỷ USD, lũy kế 7 tháng năm 2022 đạt thặng dư 18,74 tỷ USD.
Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 7/2022 đạt thặng dư 2,51 tỷ USD. 

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại hàng hóa tháng 7 xuất siêu 74 triệu USD. Tính trong 7 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước xuất siêu 1,08 tỷ USD. Tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng là 42,29 tỷ USD, giảm 4,7% so với tháng trước, đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của khu vực này 7 tháng năm 2022 lên 299,26 tỷ USD, tăng 15,3% (tương ứng tăng 39,8 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 7 là gần 22,4 tỷ USD, giảm 6,5% so với tháng trước, qua đó nâng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 7 tháng năm 2022 của doanh nghiệp FDI lên gần 159 tỷ USD, tăng 16,3% (tương ứng tăng 22,23 tỷ USD) so với 7 tháng năm 2021 và chiếm 73,2% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 7/2022 là 19,89 tỷ USD, giảm 2,6% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong 7 tháng năm nay đạt 140,26 tỷ USD, tăng 14,3% (tương ứng tăng 17,58 tỷ USD) so với 7 tháng/2021, chiếm 64,9% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 7/2022 đạt thặng dư 2,51 tỷ USD, lũy kế 7 tháng năm 2022 đạt thặng dư 18,74 tỷ USD.

Tại Tọa đàm Phát triển xuất khẩu bền vững trong bối cảnh thực thi các Hiệp định thương mại tự do (FTA), Chuyên gia kinh tế Lê Quốc Phương khẳng định, xuất khẩu đã trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế nước ta, có nhiều bước tiến lớn. Việt Nam là một trong những cường quốc xuất khẩu của thế giới, với xếp hạng thứ 24 xuất khẩu trên thế giới. Xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng 2 con số trong 7 tháng đầu năm 2022.

Xuất khẩu tăng trưởng cao và rất tích cực nếu nhìn vào con số nêu trên nhưng đằng sau đó vẫn tiềm ẩn yếu tố chưa bền vững. Xuất khẩu mới tăng trưởng mạnh về số lượng nhưng chất lượng chưa theo kịp, giá trị gia tăng trong xuất khẩu thấp. So với các nước ASEAN như Thái Lan, Singapore, Indonesia, giá trị gia tăng của chúng ta thấp hơn nhiều.

Tuy 86% tỷ trọng xuất khẩu từ công nghiệp chế biến chế tạo nhưng vẫn gia công, lắp ráp là chính, lĩnh vực nông lâm thủy sản thì xuất thô còn nhiều, chế biến sâu vẫn hạn chế. Chúng ta cũng phu thuộc quá lớn vào doanh nghiệp FDI, chiếm 3/4 xuất khẩu, còn lại là doanh nghiệp nội.

Trên 60% ngành dệt may, da giày là đóng góp của FDI, thậm chí lĩnh vực điện tử, máy tính FDI còn chiếm gần 100%. Những con số này để thấy phụ thuộc rất lớn vào FDI. Ngay cả xuất siêu cũng do FDI, doanh nghiệp trong nước nhập siêu rất lớn. Rõ ràng, chất lượng xuất khẩu chưa đạt như mong muốn dù thành tích xuất khẩu cực lớn.

 P.V