Đề nghị cho phép chủ đầu tư yêu cầu cưỡng chế thu hồi đất sau khi đạt được thỏa thuận đa số

20:50 08/03/2023

Chủ tịch Tập đoàn BRG đề nghị: Đối với các dự án đầu tư thực hiện thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng, khi đã đạt được thỏa thuận đa số thì chủ đầu tư được phép yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện cưỡng chế thu thu hồi đất.

Đóng góp ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi (Dự thảo), bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG cho rằng: Khoản 3, khoản 4 Điều 78 của Dự thảo quy định: Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đối với trường hợp “Dự án nhà ở thương mại sử dụng các loại đất không phải là đất ở”. Dự án chỉ thu hồi để tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Ảnh minh họa
Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG đóng góp ý kiến tại “Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi”. Ảnh: Hoài Anh.

“Chúng tôi đề nghị không thực hiện thu hồi để đấu giá mà cho phép người sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở bằng quyền sử dụng đất đang quản lý sử dụng hợp pháp nếu đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác”, bà Nga đề nghị.

Về vấn đề giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, theo bà Nga, tại khoản 2, Điều 120 của Dự thảo quy định chỉ có 2 trường hợp được áp dụng hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.Đó là sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối và sử dụng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Chủ tịch Tập đoàn BRG đề nghị bổ sung thêm trường hợp sử dụng đất thương mại, dịch vụ, đất để xây dựng nhà ở cho thuê, khu nghỉ dưỡng.

Cùng với đó, bà Nga đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, bổ sung quy định liên quan đến việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất và cơ chế thu hồi giải phóng mặt bằng.

“Chúng tôi đề nghị xem xét, bổ sung: Đối với các dự án đầu tư thực hiện thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất tại Điều 128 Dự thảo, khi đã đạt được thỏa thuận đa số (trên 50% diện tích đất dự án hoặc số người sử dụng đất thuộc khu đất dự án) thì chủ đầu tư được phép yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện công tác cưỡng chế thu hồi đất. Nếu các tổ chức, cá nhân còn lại không hợp tác hoặc cố tình không thỏa thuận đền bù để dự án sớm triển khai không bị kéo dài, không để tình trạng đất hoang hóa gây lãng phí tài nguyên”, bà Nga nói.

Chủ tịch Tập đoàn BRG cũng đề nghị, cần phải có quy định cụ thể, phối hợp đa ngành giữa Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tránh trường hợp sau khi doanh nghiệp đã thực hiện xong thỏa thuận về quyền sử dụng đất, dự án lại không được cấp phép, không thể chuyển đổi mục đích sử dụng hay các vướng mắc khác về thủ tục khiến dự án không thể thực hiện hoặc chậm tiến độ, gây ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp.

H.Anh