Cục Hải quan Quảng Trị kiểm soát chặt lợn nhập khẩu

DNHN - Từ đầu năm 2020 đến nay, Cục Hải quan Quảng Trị, đã làm thủ tục thông quan hàng hóa cho 500 tờ khai nhập khẩu lợn và thịt lợn của 28 doanh nghiệp, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Được biết, từ 1/1/2020 (thời điểm phát sinh mặt hàng lợn nhập khẩu), đến nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo, Cục Hải quan Quảng Trị đã làm thủ tục cho 500 tờ khai, bao gồm 345.320 con lợn giống và lợn thịt của 28 doanh nghiệp (DN); trong đó: 59 tờ khai nhập khẩu 25.751 con lợn giống và 441 tờ khai nhập khẩu 319.569 con lợn thịt.

Quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng lợn nhập khẩu, Cục Hải quan Quảng Trị luôn thực hiện đúng các quy định của pháp luật cũng như các văn bản hướng dẫn khác có liên quan. Đối với thủ tục đưa hàng về bảo quản chờ thông quan, đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2, 5, 6 Điều 32; Điều 34 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Cục Hải Quan Quảng Trị kiểm soát chặt chẽ mặt hàng lợn nhập khẩu
Cục Hải Quan Quảng Trị kiểm soát chặt chẽ mặt hàng lợn nhập khẩu. 

Các lô hàng được các DN khai báo và Trạm kiểm dịch động vật Lao Bảo cấp giấy phép được đưa về các địa điểm bảo quản cách ly chờ kiểm dịch thuộc địa bàn phụ trách của các Chi cục Thú y vùng I, II, III, IV và VI.

Hầu hết các lô hàng đều được các DN nộp kết quả chuyên ngành đúng thời hạn quy định (trừ 3 trường hợp đã bị xử phạt theo quy định), một số trường hợp quá 30 ngày chưa có kết quả kiểm dịch đều được các Chi cục Thú y vùng xác nhận lý do và thông báo kéo dài thời hạn cách ly chờ kiểm dịch.

Hiện nay còn 35 lô hàng chưa có Giấy chứng nhận kiểm dịch, vẫn đang trong thời hạn 30 ngày. Trong đó có 8 lô hàng DN đã gửi bản chụp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật nhập khẩu. Cũng theo thông tin của Cục Hải quan Quảng Trị, sẽ kiểm soát chặt chẽ mặt hàng lợn khi nhập khẩu vào địa bàn.

Đ.S

 

Tin liên quan