Cộng đồng doanh nghiệp mong chờ chính sách hỗ trợ lãi suất 2%

10:10 08/03/2022

Để hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội, trong quý I/2022 Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng, trình Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay từ ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. PGS.TS Trần Huy Hoàng - Trường Đại học Tài chính – Maketing cho rằng, cộng đồng doanh nghiệp đang rất kỳ vọng, mong đợi chính sách này sớm đi vào cuộc sống.

PV: Thưa PGS. TS Trần Huy Hoàng, như ông đã biết, ngày 11/1/2022 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có chính sách hỗ trợ lãi suất tính dụng. Trong bối cảnh hiện nay, việc áp dụng, triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội kỳ vọng đạt được những gì?

PGS.TS Trần Huy Hoàng: Theo nhận định của ông Jacques Morisset - Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, trong năm 2021, kinh tế thế giới sẽ có mức tăng trưởng khoảng 5% - 5,5%, trong khi Việt Nam chỉ tăng trưởng khoảng 2% - 2,5%. Do vậy, Việt Nam cần thiết phải có những giải pháp để phục hồi và phát triển bền vững kinh tế.

Tuy nhiên, việc phục hồi và phát triển kinh tế bền vững bằng cách tập trung tăng cả tổng cung và tổng cầu là không dễ thực hiện trong điều kiện nền kinh tế còn đang suy yếu do ảnh hưởng của dịch bệnh. Do vậy, việc kết hợp hài hòa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để phục hồi và phát triển kinh tế là tất yếu.

Cộng đồng doanh nghiệp mong chờ chính sách hỗ trợ lãi suất 2%
PGS.TS Trần Huy Hoàng

Mục tiêu của chương trình là phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu của giai đoạn 2021 - 2025 tăng trưởng GDP bình quân 6,5 - 7%/năm; chỉ tiêu nợ công dưới mức cảnh báo Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 
23/2021/QH15; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn trong trung hạn và dài hạn; tiết giảm chi phí, hỗ trợ dòng tiền, bảo đảm tính chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân; phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

PV: Nhóm ngân hàng thương mại là nhóm chủ lực trong cho vay đối với nền kinh tế với quy mô dư nợ chiếm 94% tổng dư nợ cho vay của hệ thống tổ chức tín dụng. Những đối tượng nào được ưu tiên hỗ trợ, thưa ông?

PGS.TS Trần Huy Hoàng: Theo nghị quyết, đối tượng được hỗ trợ lãi suất là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có mục đích sử dụng vốn thuộc các ngành nghề: hàng không, vận tải kho bãi; du lịch; dịch vụ lưu trú, ăn uống; giáo dục và đào tạo; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp, chế biến, chế tạo; xuất bản phần mềm; lập trình máy vi tính và hoạt động có liên quan; hoạt động dịch vụ thông tin. Hoặc có mục đích sử dụng vốn để xây dựng nhà ở cho công nhân mua, thuê và thuê mua; xây dựng nhà ở xã hội; cải tạo chung cư cũ, thuộc danh mục dư án do Bộ Xây dựng công bố.

Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm đối với khoản vay được giải ngân trong khoảng thời gian từ 11/1/2022 đến hết ngày 31/12/2023. Các khoản vay của khách hàng sẽ được hỗ trợ giảm lãi suất đến hết ngày 31/12/2023 hoặc tổng số tiền hỗ trợ lãi suất cho khách hàng đạt tối đa 40.000 tỷ đồng, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian theo quy định.

PV: Vậy theo ông, các nguyên tắc hỗ trợ lãi suất, đối tượng khách hàng vay vốn được hỗ trợ lãi suất là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đủ điều kiện như thế nào là phù hợp nhất trong giai đoạn hiện nay?

PGS.TS Trần Huy Hoàng: Nguyên tắc hỗ trợ lãi suất cần tránh kiểu dàn trải, bình quân, nhỏ giọt. Đối tượng khách hàng vay vốn được hỗ trợ lãi suất cần được chọn lọc hơn, tập trung hơn vào các doanh nghiệp quy mô lớn, có ảnh hưởng, lan tỏa mạnh mẽ đến các khu vực khác trong nền kinh tế.

Ngoài gói hỗ trợ lãi suất bằng ngân sách nhà nước, nên sử dụng nguồn lực khác như Ngân hàng Nhà nước tác động các tổ chức tín dụng giảm chi phí hoạt động để tiếp tục giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. 

Ảnh minh họa
Chính phủ đã có nhiều ưu đãi giúp doanh nghiệp có thêm nguồn tài chính
để đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Các tổ chức tín dụng cần thực hiện cam kết giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế; cơ cấu lại thời hạn trả nợ; miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Đối với tín dụng cá nhân, hộ gia đình, Ngân hàng Nhà nước cần chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội giảm lãi suất cho vay đối với hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời, xây dựng và triển khai chương trình cho vay vốn tạo việc làm đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Tôi cho rằng, dù là doanh nghiệp, hợp tác xã hay hộ kinh doanh thì họ đều đang rất kỳ vọng, mong chờ chính sách này sớm đi vào cuộc sống.

PV: Xin cảm ơn ông!

Gia Cư (thực hiện)