Công bố danh sách doanh nghiệp đủ năng lực thực hiện tái chế tại Việt Nam

09:49 22/02/2024

Trong danh sách này, có 7 công ty được xác định có khả năng tái chế ắc quy và pin, 3 công ty có chế dầu nhớt, cùng với 4 công ty có thể tái chế sản phẩm điện tử và điện.

Văn phòng Hội đồng EPR quốc gia vừa công bố danh sách 24 công ty được xác định có đủ năng lực để thực hiện tái chế nhiều loại sản phẩm và bao bì, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực và bảo vệ môi trường. Trong danh sách này, có 7 công ty được xác định có khả năng tái chế ắc quy và pin, 3 công ty có chế dầu nhớt, cùng với 4 công ty có thể tái chế sản phẩm điện tử và điện.

Đáng chú ý, ngoài các công ty trên, còn có 2 tổ chức được ủy quyền tổ chức tái chế, đó là Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy (VAMM) tại tỉnh Vĩnh Phúc và Công ty Cổ phần Tái chế bao bì – PRO Việt Nam tại TP.HCM. VAMM sẽ thực hiện tái chế các sản phẩm và bao bì như ắc quy, pin, săm lốp, dầu nhớt và các phương tiện giao thông. Trong khi đó, PRO Việt Nam sẽ tập trung vào việc tái chế bao bì.

Danh sách các doanh nghiệp đủ năng lực tái chế
Danh sách các doanh nghiệp đủ năng lực tái chế.

EPR, viết tắt của "Extended Producer Responsibility" (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất), đang được nhấn mạnh như một phần quan trọng của nỗ lực bảo vệ môi trường. Văn phòng Hội đồng EPR quốc gia được xem là cơ quan chịu trách nhiệm tham mưu và hỗ trợ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức thực hiện các quy định liên quan đến trách nhiệm tái chế sản phẩm và bao bì, cũng như trách nhiệm thu gom và xử lý chất thải từ các tổ chức và cá nhân sản xuất, nhập khẩu.

Đối với các loại sản phẩm cụ thể, tỷ lệ tái chế bắt buộc được quy định như sau: trong ba năm đầu tiên, tỷ lệ tái chế bắt buộc cho săm lốp là 5%; đối với các loại pin sử dụng cho phương tiện giao thông và thiết bị điện-điện tử, tỷ lệ là 8%; đối với ắc quy, tỷ lệ tái chế bắt buộc dao động từ 8-12%; đối với bao bì, tỷ lệ là từ 10-22%; và đối với chai, lọ, hộp thủy tinh, tỷ lệ tái chế bắt buộc là 15%. Đây là những biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy việc tái chế và giảm thiểu lượng chất thải ra môi trường.

PV (t/h)