Cổ đông lớn của Cà phê Ea Pốk muốn nhượng 25% vốn cho Chủ tịch

DNHN - Nếu được cổ đông thông qua, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cà phê Ea Pốk sẽ nâng sở hữu tại đây từ 18,95% (gần 1,8 triệu cp) lên 43,45% (hơn 4 triệu cp).

HĐQT Công ty CP Cà phê Ea Pốk (EPC/UPCoM) vừa thông qua Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ liên quan đến việc người nội bộ giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Cổ đông lớn của Cà phê Ea Pốk muốn nhượng 25% vốn cho Chủ tịch
Cổ đông lớn của Cà phê Ea Pốk muốn nhượng 25% vốn cho Chủ tịch.

Theo đó, ông Đồng Hải Anh muốn chuyển nhượng toàn bộ 2,3 triệu cp EPC đang nắm giữ (tỷ lệ 24,5% vốn) cho ông Ngô Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT EPC.

Nếu được cổ đông thông qua, Chủ tịch HĐQT EPC sẽ nâng sở hữu tại đây từ 18,95% (gần 1,8 triệu cp) lên 43,45% (hơn 4 triệu cp).

Mới đây, ĐHĐCĐ thường niên 2021 của EPC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021. Trong đó, EPC dự kiến đem về gần 98 tỷ đồng tổng doanh thu và lỗ gần 4 tỷ đồng. EPC cho biết năm 2021, Công ty sẽ thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng trên một số diện tích cà phê kém hiệu quả, trồng đa canh nhiều loại cây trồng.

Linh An

Tin liên quan