Chứng khoán SSI ra mắt gói phí giao dịch 0,15%

DNHN - Theo Công ty CP Chứng khoán SSI, xây dựng những chương trình riêng là cách làm hiệu quả, nhằm chăm sóc khách hàng tốt hơn khi doanh nghiệp đã hiểu rõ nhu cầu từng đối tượng khách hàng.

Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) vừa chính thức ra mắt gói phí giao dịch mới dành riêng cho khách hàng mở mới tài khoản và đầu tư chủ động.

Theo đó, gói phí mới dành cho nhóm nhà đầu tư mới chủ động đầu tư với mức phí hấp dẫn, chỉ 0,15% cho mọi giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán cơ sở và từ 500 đồng/hợp đồng cho giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Chứng khoán SSI ra mắt gói phí giao dịch 0,15%
Chứng khoán SSI ra mắt gói phí giao dịch 0,15%.

Đại diện SSI cho biết, nhận thấy nhu cầu của khách hàng muốn chủ động giao dịch đang ngày càng tăng cao, công ty đã nhanh chóng xây dựng chính sách dành cho nhóm khách hàng chủ động giao dịch và nhóm khách hàng có tư vấn viên chăm sóc. Việc phân loại này sẽ giúp SSI hiểu rõ về nhu cầu của từng nhóm, từ đó thiết kế các sản phẩm, dịch vụ phù hợp.

Theo SSI, xây dựng những chương trình riêng là cách làm hiệu quả, nhằm chăm sóc khách hàng tốt hơn khi doanh nghiệp đã hiểu rõ nhu cầu từng đối tượng khách hàng. Phân khúc khách hàng vì thế cũng là cách làm phổ biến và là xu hướng của các công ty chứng khoán trên thế giới hiện nay.

SSI cho biết, việc cho ra mắt gói phí mới dành cho khách hàng đầu tư chủ động là một trong những hoạt động nằm trong chiến lược phát triển dài hạn, bao gồm mở rộng mạng lưới hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư, cải thiện trình độ của đội ngũ môi giới, đầu tư vào hệ thống công nghệ… của doanh nghiệp.

PV

Tin liên quan