Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo giải quyết kiến nghị của Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất

19:47 16/02/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản số 490/UBND-KTN yêu cầu UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi rà soát giải quyết các nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2.

Tại Công văn số 088/2023/CV-HPDQ ngày 03/02/2023, của Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất, về việc kiến nghị các nội dung tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan đề xuất các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với các nội dung thuộc thẩm quyền trước ngày 28/02/2023. 

Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 được xây dựng trên diện tích gần 280 ha, công suất thiết kế 5,6 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư 85 nghìn tỷ đồng, thu hút 8.000 lao động; dự kiến đến năm 2024 sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động
Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 được xây dựng trên diện tích gần 280 ha, công suất thiết kế 5,6 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư 85 nghìn tỷ đồng, thu hút 8.000 lao động; dự kiến đến năm 2024 sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn tổ chức trực báo định kỳ 01 tháng/lần, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10 của tháng tiếp theo; lưu ý, đối với các nội dung kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh phải lấy kiến kiến các sở, ngành liên quan để tham mưu UBND tỉnh theo đúng Quy chế làm việc của UBND tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã có liên quan quyết liệt, tích cực trong việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất để đáp ứng theo tiến độ các dự án đề ra; đối với các nội dung tồn tại, vướng mắc phải lập kế hoạch cụ thể để giải quyết dứt điểm, chấm dứt tình trạng kéo dài qua nhiều năm như trước đây.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất chủ động, phối hợp tích cực với UBND các xã có liên quan, các Phòng ban, đơn vị trực thuộc và UBND huyện Bình Sơn để giải quyết các nội dung tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền, đảm bảo việc thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật hiện hành.

Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 được xây dựng trên diện tích gần 280 ha, công suất thiết kế 5,6 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư 85 nghìn tỷ đồng, thu hút 8.000 lao động; dự kiến đến năm 2024 sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động. Như vậy, sau khi triển khai tối ưu hóa công suất dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 1 từ 4 triệu tấn lên 6 triệu tấn/năm thì tổng công suất của Hòa Phát Dung Quất 1 và 2 là 11,6 triệu tấn/năm.

Trọng Tâm