Chủ tịch HĐQT Thiết bị điện THIBIDI tiếp tục đệ đơn từ nhiệm

23:22 16/03/2023

Ông Thảo từng xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT THIBIDI sau 8 tháng kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 10/2021 với lý do quỹ thời gian cá nhân có hạn.

Công ty CP Thiết bị Điện (THIBIDI, THI/HoSE) cho biết, đã nhận được đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT và một thành viên HĐQT khác.

Được biết, Chủ tịch HĐQT THIBIDI - Phan Ngọc Thảo (nhiệm kỳ 2019-2024) đã đệ đơn thôi giữ chức vụ vì lý do cá nhân. Cũng với lý do này, trong cùng ngày, ông Cao Hoàng Phát – Thành viên HĐQT cũng có đơn xin từ nhiệm.

Chủ tịch HĐQT Thiết bị điện THIBIDI tiếp tục đệ đơn từ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Thiết bị điện THIBIDI tiếp tục đệ đơn từ nhiệm.

Trước đó, ông Thảo từng xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT THIBIDI sau 8 tháng kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 10/2021 với lý do quỹ thời gian cá nhân có hạn. Lúc này, ông Nguyễn Trọng Trung mới lên thay vị trí Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm ngày 24/05/2022.

Tuy nhiên, khoảng 5 tháng sau, vào ngày 05/10/2022, ông Trung có đơn xin từ nhiệm vị trí trên. Lý do ông Trung đưa ra là vì theo yêu cầu nhiệm vụ công tác mới tại THIBIDI, ông nhận thấy không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí này và mong HĐQT chấp thuận thông qua đơn từ nhiệm.

Sau đó, ông Trung được bổ nhiệm Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2022-2027 thay ông Cao Hoàng Phát từ ngày 10/10/2022 (ông Phát nộp đơn từ nhiệm ngày 27/09/2022 vì lý do sức khỏe). Cùng ngày, ông Phan Ngọc Thảo cũng được bổ nhiệm trở lại vị trí Chủ tịch HĐQT THIBIDI đến khi có đơn xin từ nhiệm lần nữa vào ngày 16/03.

P.V (t/h)