Chính phủ đồng ý xây dựng dự thảo Nghị định quy định việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021

DNHN - Trước đó, tại Tờ trình gửi Thủ tướng ngày 22/1, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ phê duyệt chủ trương xây dựng nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Mới đây, Bộ Tài chính đã nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ cho ý kiến về việc xây dựng dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021.

Để tạo thuận lợi trong việc triển khai thực hiện Nghị định 41, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương lưu ý nội dung liên quan đến gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng

Để tạo thuận lợi trong việc triển khai thực hiện Nghị định 41, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương lưu ý nội dung liên quan đến gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: minh họa)

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021 như đề xuất của Bộ Tài chính. Việc xây dựng dự thảo Nghị định phải làm theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ trước ngày 20/3/2021.

Trước đó tại trong tờ trình gửi Thủ tướng ngày 22/1, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ phê duyệt chủ trương xây dựng nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 22/9/2020, Cơ quan Thuế đã tiếp nhận 184.887 giấy đề nghị gia hạn (GĐNGH) tiền thuế và tiền thuê đất. Trong đó, số GĐNGH của doanh nghiệp là 128.619 giấy đề nghị, chiếm khoảng 30% số doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 41. Số GĐNGH của hộ, cá nhân kinh doanh là 56.268 giấy đề nghị, chiếm khoảng 53% số hộ, cá nhân kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 41.

Cũng tại tờ trình này, số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 66.713 tỷ đồng. Trong đó, số thuế giá trị gia tăng (GTGT) được gia hạn là 31.929 tỷ đồng (trong đó: thuế GTGT được gia hạn tháng 3 là 5.312 tỷ đồng, quý I là 4.613 tỷ đồng, tháng 4 là 4.095 tỷ đồng, tháng 5 là 5.709 tỷ đồng, tháng 6 là 7.736 tỷ đồng, quý II là 4.464 tỷ đồng).

Số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được gia hạn là 30.563 tỷ đồng (gồm: số thuế chênh lệch sau quyết toán thuế TNDN năm 2019 là 10.321 tỷ đồng, số thuế TNDN phải tạm nộp Quý I/2020 được gia hạn là 10.279 tỷ đồng, số thuế TNDN phải tạm nộp quý II/2020 được gia hạn là 9.963 tỷ đồng).

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết, tiền thuê đất được gia hạn là 3.393 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của hộ và cá nhân kinh doanh được gia hạn là 827,8 tỷ đồng.

Nói về nguyên nhân khiến số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn thấp hơn dự kiến, Bộ Tài chính cho biết chủ yếu là do hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất, dẫn đến không có nguồn thu và không có lợi nhuận nên nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước (thuế GTGT, thuế TNDN) giảm hơn so với năm trước (số liệu dự kiến khi xây dựng chính sách khoảng 180.000 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, do dịch bệnh Covid-19 tác động mạnh đến tình hình sản xuất kinh doanh dẫn đến số lượng doanh nghiệp giải thể, phá sản, tạm ngừng kinh doanh tăng cao. Một bộ phận doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, số thuế phát sinh phải nộp không nhiều nên không nộp Giấy đề nghị gia hạn.

Về các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đối với thuế giá trị gia tăng, để không ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ Tài chính đề nghị thời gian gia hạn là 5 tháng. Dự kiến, số thu ngân sách của các tháng đó giảm khoảng 68.800 tỷ đồng.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, đề nghị gia hạn 3 tháng thời hạn nộp thuế đối với số thuế tạm nộp của quý I, quý II năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn. Ước tính số thuế được gia hạn khoảng 40.500 tỷ đồng.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn. Dự kiến số thuế được gia hạn là khoảng 1.300 tỷ đồng.

Đối với tiền thuê đất, đề nghị gia hạn đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng được giảm. Dự kiến số tiền được gia hạn khoảng 4.400 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, việc gia hạn này là cần thiết để các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2021. Đây là lần thứ ba Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh.

Trong năm 2020, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ gia hạn thuế, tiền sử dụng đất qua 2 Nghị định 41 và 109 với số tiền thực hiện gia hạn khoảng 87.300 tỷ đồng cho 184.900 lượt người nộp thuế. Những chính sách nêu trên đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội.

Bảo Ngân

Tin liên quan