Chính phủ công bố Đề án xử lý khó khăn tại các dự án BOT giao thông

17:40 23/06/2024

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 270/TB – VPCP thông báo Kết luận của Thường trực Chính phủ về Đề án xử lý khó khăn, vướng mắc tại một số dự án BOT giao thông.

Dự án BOT cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.
Dự án BOT cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo Thông báo số 270/TB – VPCP về Kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp ngày 11/6 về Đề án xử lý khó khăn, vướng mắc tại một số dự án BOT giao thông. Thường trực Chính phủ đã hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của Bộ GTVT trong việc chuẩn bị Đề án này. Các khó khăn, vướng mắc tại các dự án BOT giao thông đã kéo dài nhiều năm, và đã nhận được sự chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Theo Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/5/2023, Bộ Chính trị đã yêu cầu Bộ GTVT xây dựng Đề án xử lý dứt điểm các vấn đề này, nhằm giải pháp cho tình trạng khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến đầu tư phát triển hạ tầng giao thông dưới hình thức PPP, nhằm cải thiện môi trường đầu tư.

Thường trực Chính phủ đã yêu cầu Bộ GTVT tiếp thu đầy đủ ý kiến từ các cơ quan, đơn vị, và rà soát các đề xuất nhằm bổ sung và hoàn thiện Đề án, dựa trên hướng dẫn từ Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trong Thông báo số 190/TB-VPCP ngày 3/5/2024. Đồng thời, Thường trực Chính phủ lưu ý rằng Bộ GTVT cần phối hợp cùng các địa phương có dự án BOT đề xuất để đánh giá kỹ lưỡng thực trạng khó khăn, vướng mắc, và xác định rõ trách nhiệm của từng bên liên quan.

Để đảm bảo hiệu quả, Thường trực Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ GTVT và các cơ quan liên quan hoàn thiện và thuyết phục cao khi trình cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định về Đề án.

Trước đó, vào giữa tháng 3/2024, Bộ GTVT đã gửi Tờ trình số 2451/TTr – BGTVT cho Chính phủ về các giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc tại các dự án BOT giao thông, với những nguyên tắc rõ ràng nhằm đảm bảo đúng quy định hợp đồng và ưu tiên sử dụng vốn nhà nước khi cần thiết.

Để lâu dài, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT trong việc sửa đổi Luật Đầu tư theo hình thức Đối tác công tư, nhằm giảm thiểu nguy cơ phát sinh khó khăn, vướng mắc cho các dự án BOT.

Những thông tin trên đã được Thường trực Chính phủ công bố để cung cấp thông tin chi tiết về các hướng đi cũng như những biện pháp cụ thể đang được thực hiện để giải quyết vấn đề này.

Danh sách 11 Dự án gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị xử lý:

• 8 dự án do Bộ GTVT làm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Dự án BOT Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Thanh Hóa (bao gồm tuyến tránh phía Đông và tuyến tránh phía Tây đoạn Km0 - Km6); Dự án xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3 đoạn Km75 - Km100 theo hình thức hợp đồng BOT; . Dự án BOT nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Km1738+148 - Km1763+610, tỉnh Đắk Lắk; Dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14 - Km50+889; Dự án BOT cải tạo, nâng cấp luồng sông Sài Gòn đoạn từ cầu Bình Lợi tới cảng Bến Súc; Dự án BOT xây dựng công trình cầu Việt Trì - Ba Vì; Dự án BOT xây dựng công trình cầu Thái Hà; Dự án BOT xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả.

• 3 dự án do các địa phương làm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức BOT (UBND tỉnh Lạng Sơn); Dự án BOT xây dựng cầu An Hải (UBND tỉnh Phú Yên); Dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39B và đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê (UBND tỉnh Thái Bình).

Vũ Anh