Bột giặt LIX sắp chi 32 tỷ đồng để trả cổ tức đợt cuối năm 2020

DNHN - Cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được nhận 1.000 đồng, theo đó ước tính Bột giặt LIX phải chi hơn 32 tỷ đồng để trả cổ tức đợt cuối năm 2020.

Công ty CP Bột Giặt Lix (LIX/HoSE) quyết định ngày 17/06/2021 sẽ chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 10%/mệnh giá. Ngày giao dịch không hưởng quyền vào 16/06/2021.

Thời gian chi trả dự kiến vào ngày 30/06/2021. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu (cp) sẽ được nhận 1.000 đồng. Ước tính LIX phải chi hơn 32 tỷ đồng để trả cổ tức đợt cuối năm 2020.

Ngày 07/12/2020, LIX đã thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 30%/mệnh giá, 01 cp được nhận 3,000 đồng. Tổng cộng 2 đợt, tỷ lệ cổ tức năm 2020 là 40%, giá trị gần 130 tỷ đồng.

Năm 2021, LIX đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 2,652 tỷ đồng, giảm 9% so với thực hiện năm 2020. Theo đó, LIX dự kiến lợi nhuận trước thuế giảm 23%, còn 225 tỷ đồng. Với kế hoạch lợi nhuận này, LIX dự kiến chia cổ tức năm nay với tỷ lệ 30%. 

Bột giặt LIX sắp chi 32 tỷ đồng để trả cổ tức đợt cuối năm 2020
Bột giặt LIX sắp chi 32 tỷ đồng để trả cổ tức đợt cuối năm 2020.

Hồi tháng 6/2020, Sở TN&MT tỉnh Bình Dương cho biết, đã gửi tờ trình đề nghị UBND tỉnh về việc ra quyết định xử phạt hành chính đối với chi nhánh Công ty Cổ phần bột giặt LIX (Công ty bột giặt LIX) với số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Công ty bột giặt LIX nằm tại Khu công nghiệp Đại Đăng (Bình Dương) đã vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường do để hóa chất thoát ra môi trường gây nên hiện tượng nổi bọt ô nhiễm.

Trước đó, tối 8/4/2020, người dân phát hiện ở suối Chợ thuộc phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có hiện tượng nổi bọt trắng kín bề mặt, bốc mùi hôi. Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở TN&MT Bình Dương đã tiến hành lấy mẫu nước phân tích. Qua kiểm tra, Sở TN&MT Bình Dương xác định “thủ phạm” gây bọt trắng ô nhiễm là của Công ty bột giặt LIX. Công ty này đã để hóa chất thoát ra cống thoát nước mưa.

Theo báo cáo của Đội liên ngành 1583 tỉnh Bình Dương, Công ty bột giặt LIX đã có hành vi xả nước thải có chứa thông số môi trường vượt quy chuẩn về kỹ thuật chất thải từ 10 lần trở lên trong lưu lượng nước thải từ 400m3 đến dưới 600m3/ngày.

Công ty bột giặt LIX đã để nước mưa cuốn trôi nguyên liệu sản xuất chảy ra môi trường có hàm lượng BOD5 vượt 127 lần, COD vượt 123 lần, tổng N vượt 3,9 lần, Amoni vượt 3,7 lần, tổng P vượt 1,7 lần, SS vượt 1,13 lần. Hành vi của công ty bột giặt LIX đã gây ô nhiễm môi trường nước với hàm lượng thông số ô nhiễm môi trường vượt quy chuẩn kỹ kỹ thuật từ 10 lần trở lên.

Linh Anh

Tin liên quan