Bộ Xây dựng triển khai đề án xây 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

16:47 21/05/2023

Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị triển khai Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030'".

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Quá trình triển khai thực hiện các chính sách về nhà ở xã hội thời gian qua đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: Quy hoạch quỹ đất phát triển nhà ở xã hội còn thiếu, chính sách khuyến khích phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân chưa hoàn thiện, sự quan tâm của chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong việc chăm lo nhà ở cho người dân chưa đúng tầm mức.

Bộ Xây dựng triển khai đề án xây 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng triển khai đề án xây 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

Đề án đặt ra mục tiêu cụ thể là đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành hơn 1 triệu căn với 2 giai đoạn. Giai đoạn 2021-2025 phấn đấu hoàn thành khoảng 428.000 căn, và giai đoạn 2025-2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn.

Đề án cũng đề ra các giải pháp đồng bộ để các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai như huy động mọi nguồn lực từ xã hội cùng tham gia với sự hỗ trợ của Nhà nước để thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, tập trung vào các vấn đề liên quan đến thể chế chính sách, các thủ tục đất đai đầu tư xây dựng, cải cách thủ tục hành chính...

Theo Bộ Xây dựng, tính từ đầu năm 2021 đến ngày 18/5/2023, cả nước đã hoàn thành 41 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng là 19.516 căn. Hiện nay đang triển khai 294 dự án với quy mô xây dựng 288.499 căn.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh vừa ký ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 3 quy định Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu phải có quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt thì phải thuộc khu vực đã được phê duyệt quy hoạch phân khu đối với khu vực có yêu cầu phải lập quy hoạch phân khu, hoặc đã được phê duyệt quy hoạch chung đối với khu vực không yêu cầu lập quy hoạch phân khu. 

Đồng thời, khu đất dự kiến thực hiện dự án nhà ở phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực để quy định các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch và các yêu cầu liên quan về kết nối hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.”

Đây là một trong những điều kiện của nguyên tắc lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2023.

P.V (t/h)