Bắc Giang thu về hơn 6.780 tỷ đồng vụ vải thiều năm 2022

17:40 22/07/2022

Mặc dù trong năm nay vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tuy nhiên tỉnh Bắc Giang vẫn đạt năng suất cao trong vụ vải thiều vừa qua và thu về ước tính hơn 6.780 tỷ đồng.

Năm 2022, diện tích vải thiều toàn tỉnh Bắc Giang đạt 28,3 nghìn ha. Theo Sở Công Thương Bắc Giang, tổng sản lượng vải thiều đạt hơn 199,5 nghìn tấn, giảm hơn 16,2 nghìn tấn so với năm 2021 nhưng cao hơn dự kiến gần 20 nghìn tấn. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trong đó, vải sớm đạt hơn 61 nghìn tấn, tăng hơn 2,2 nghìn tấn so với năm 2021; vải chính vụ đạt hơn 138,5 nghìn tấn, giảm hơn 18,5 nghìn tấn. Sản lượng vải thiều xuất khẩu đạt khoảng 80 nghìn tấn (chiếm 38,07% tổng sản lượng).

Giá vải thiều bình quân chung cả vụ đạt 22.100 đồng/kg. Tổng doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ đạt hơn 6,78 nghìn tỷ đồng, tương đương năm 2021. Trong đó, riêng doanh thu từ vải thiều đạt hơn 4,41 nghìn tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ dịch vụ phụ trợ.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 115,9 triệu USD, đạt 94,13% so năm 2021, trong đó, kim ngạch xuất khẩu từ vải thiều đạt 75,4 triệu USD, còn lại là kim ngạch xuất khẩu từ dịch vụ phụ trợ.

Vụ vải thiều năm nay mặc dù vẫn bị ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng được đánh giá là được mùa, được giá, tiêu thụ thuận lợi.

P.V