56 doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch chứng khoán

23:01 08/08/2022

Lý do duy trì hạn chế giao dịch là các đơn vị trên không công bố thông tin về ĐHĐCĐ thường niên 2022 trong thời gian 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và không có biên pháp khắc phục.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo duy trì hạn chế giao dịch đối với 56 mã cổ phiếu.

Lý do duy trì hạn chế giao dịch là các đơn vị trên không công bố thông tin về ĐHĐCĐ thường niên 2022 trong thời gian 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và không có biên pháp khắc phục. 

Danh sách các mã cổ phiếu bị hạn chế giao dịch
Danh sách các mã cổ phiếu bị hạn chế giao dịch.

Trong đó có thể kể tới một số mã như ATG của Công ty CP An Trường An, DIC của Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC, HPI của Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước,...

HNX cho biết sẽ thông báo về việc cho phép cổ phiếu thuộc danh sách trên được giao dịch bình thường trở lại sau khi tổ chức đăng ký giao dịch khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định.

PV