VINASME: Họp Hội đồng Thi đua - khen thưởng

Sự kiện | 15:04:00 07/10/2019

DNHN - Ngày 7/10/2019, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) tổ chức phiên họp dưới sự chủ trì của Tiến sĩ Tô Hoài Nam – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký, Chủ tịch Hội đồng.

Toàn cảnh cuộc họp

Tham dự buổi họp còn có đồng chí thành viên Hội đồng, gồm: Nguyễn Văn Từ - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Hiệp hội, Thường trực Hội đồng; Nguyễn Cao Sơn – Phó Chủ tịch Hiệp hội; Nguyễn Quốc Tín - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Hiệp hội; Đinh Thị Phượng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thông tin và Truyền thông.

Cuộc họp nhằm mục đích đẩy mạnh công tác thi đua – khen thưởng trong phong trào phát triển hội viên, qua đó kịp thời động viên, khích lệ các doanh nhân, doanh nghiệp hăng say lao động sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế chung của Đảng. Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa trong giới doanh nhân góp phần thiết thực bảo đảm an sinh xã hội.

Tại buổi họp lần này, một số nội dung liên quan đến công tác thi đua – khen thưởng cấp cơ sở nhân Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10 trên cơ sở đề suất của các Ban Thi đua – Khen thưởng của Hiệp hội Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố. Ngoài ra, Hội đồng còn bàn về nội dung liên quan đến kiện toàn nhân sự của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp Trung ương, điều chỉnh quy chế xét tặng nhằm phù hợp với hoàn cảnh thực tế cũng được các đồng chí tham dự buổi họp đưa ra bàn thảo.

PV

Từ khóa: VINASME

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập