Đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

Khởi nghiệp | 08:37:00 03/06/2020

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trước sự bùng nổ mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Thu Hằng 

 

Theo: hanoimoi.com.vn