Cổ phiếu ngân hàng được hưởng lợi từ làn sóng niêm yết, chuyển sàn

Tài chính - Ngân hàng | 10:24:00 16/10/2020

Thời gian gần đây cổ phiếu ngân hàng sôi động nhờ hoàng loạt những thông tin niêm yết, chuyển sàn, tăng vốn. Kế hoạch chuyển sàn niêm yết, đưa cổ phiếu lên sàn UpCom đã tác động tích cực nên nhóm cổ phiếu này.