Yêu cầu sớm đưa hệ thống KRX vào vận hành

DNHN - Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán chính sớm đưa hệ thống công nghệ thông tin KRX vào vận hành.

Tại Hội nghị công tác điều hành 5 tháng đầu năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi đã đưa ra những yêu cầu cụ thể với cơ quan quản lý chứng khoán và các đơn vị liên quan để đảm bảo công tác vận hành và quản lý thị trường từ nay đến cuối năm.

Theo đó, Thứ trưởng Chi cho biết, sau giai đoạn giảm sâu hồi tháng 4, chứng khoán trong nước đã có nhịp hồi phục tích cực những tuần gần đây. Về trung, dài hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được hỗ trợ tích cực từ các yếu tố vĩ mô, cũng như nội tại của thị trường.

Yêu cầu sớm đưa hệ thống KRX vào vận hành
Yêu cầu sớm đưa hệ thống KRX vào vận hành.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới đang tồn tại nhiều thách thức và biến động, cơ quan quản lý chứng khoán cần tiếp tục theo dõi và tăng cường công tác dự báo để chủ động các giải pháp hỗ trợ thị trường phát triển.

Trong đó, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi yêu cầu các đơn vị sớm rà soát, nghiên cứu các quy định pháp lý và cơ chế, chính sách để đề xuất Bộ Tài chính, trình các cấp sửa đổi, bổ sung chính sách quản lý, đảm bảo phù hợp với thực tế của thị trường trong 2 năm dịch bệnh vừa qua.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Tài chính cũng yêu cầu tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của các công ty chứng khoán, đảm bảo các công ty này hoạt động lành mạnh, đúng quy định.

Đồng thời, các cơ quan quản lý cũng phải đẩy mạnh công tác giám sát thị trường, nâng cao vai trò giám sát các tuyến, nhất là đơn vị giám sát tuyến đầu để phát hiện các giao dịch bất thường. Đối với các công ty đại chúng, Thứ trưởng yêu cầu giám sát chặt chẽ về công bố thông tin, đặc biệt là thông tin tài chính, báo cáo tài chính kiểm toán, cũng như chấn chỉnh, tăng cường chất lượng kiểm toán.

Đáng chú ý, một trong những yêu cầu được Thứ trưởng Chi đưa ra với Ủy ban Chứng khoán chính là việc sớm đưa hệ thống công nghệ thông tin KRX vào vận hành. Đây là hệ thống đã được HoSE kế hoạch thực hiện từ năm 2012, thông qua gói thầu hơn 600 tỷ đồng ký với Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX).

Hệ thống mới này ngoài việc tăng tốc độ xử lý giao dịch trên thị trường, còn dự kiến mang lại nhiều sản phẩm mới như giao dịch lô lẻ, giao dịch trong ngày (T+0)… cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

 PV

Bài liên quan