Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027

11:18 13/12/2022

Ngày 13/12/2022 tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dự Đại hội có ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Ts Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm TTK Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam; ông Đỗ Đức Duy – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng 250 đại biểu thuộc Hiệp hội DN tỉnh Yên Bái.

Nhiệm kỳ 2016-2022, các hội viên của Hiệp hội DN tỉnh đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, góp phần quan trọng vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách của tỉnh. Đầu nhiệm kỳ, Hiệp hội có 82 doanh nghiệp hội viên, đến nay đã phát triển được 168 doanh nghiệp hội viên. Hiệp hội DN tỉnh và Hội Doanh nghiệp các huyện, thành phố đã nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, tổng hợp, phản ánh những đề xuất, kiến nghị của DN với lãnh đạo địa phương và cơ quan quản lý nhà nước; tích cực tham gia phản biện các dự án, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến DN nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của DN; tư vấn hỗ trợ pháp lý cho DN; thực hiện nhiệm vụ đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản trị cho DN; thực hiện trách nhiệm xã hội, nhân đạo, từ thiện… Hoạt động của Hiệp hội được duy trì ổn định và phát triển. Đảm nhiệm tốt vai trò là cầu nối, gắn kết các doanh nghiệp trong tỉnh, truyền tải các văn bản về đường lối, chính sách pháp luật đến với các doanh nghiệp một cách kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của doanh nghiệp trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Yên Bái.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái.

Đại hội đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2027 là phấn đấu xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp có đủ năng lực, phẩm chất để quản lý, vận hành doanh nghiệp phát triển theo hướng ổn định và bền vững, đồng thời nâng cao năng lực hoạt động, tiếp tục đổi mới tổ chức, quản lý và điều hành Hiệp hội để đóng góp ngày càng nhiều vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh. Tiếp tục phát huy vai trò là đại diện, làm cầu nối giữa cộng đồng DN trong tỉnh với các cơ quan quản lý nhà nước; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của DN; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, phản biện các cơ chế, chính sách, các văn bản pháp quy có liên quan đến DN…

Đồng chí Đỗ Đức Duy – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái tặng  cờ lưu niệm cho Hiệp hội DN tại Đại hội
Ông Đỗ Đức Duy – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái tặng cờ lưu niệm cho Hiệp hội DN tỉnh tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Đỗ Đức Duy – Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đánh giá cao vai trò của DN, doanh nhân đối với sự phát triển của tỉnh, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Hiệp hội DN tỉnh cần khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng đầy đủ các quy chế hoạt động. Làm tốt công tác phát triển hội viên, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức hoạt động, xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh, thực sự là mái nhà chung, phát huy tốt vai trò đại diện của cộng đồng DN, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, là cầu nối giữa DN với các cơ quan Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và các DN thực hiện nghiêm quy định của pháp luật; không ngừng nâng cao trách nhiệm xã hội của DN, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động. Hướng dẫn hội viên, các DN chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với kinh tế thị trường, yêu cầu hội nhập quốc tế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế. Đẩy mạnh đầu tư sản xuất, kinh doanh với cơ cấu ngành nghề hợp lý, chú trọng các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất ứng dụng công nghệ cao, tăng năng suất lao động, mang lại nhiều giá trị gia tăng và thân thiện với môi trường. Tích cực xây dựng đội ngũ doanh nhân có đủ năng lực, trình độ để quản lý, điều hành DN; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đóng góp thực hiện chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu... Tăng cường cung cấp thông tin cho DN về thị trường, hội nhập quốc tế; tư vấn, hỗ trợ, tạo điều kiện để các DN mở rộng hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, DN, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, các cơ chế, chính sách liên quan đến DN, sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư. 

Ts Tô Hoài Nam-Phó Chủ tịch thường trực kiêm TTK Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam phát biểu tại Đại hội
Ts Tô Hoài Nam- Phó Chủ tịch Thường trực kiêm TTK Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, các đồng chí Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Ts Tô Hoài Nam- Phó Chủ tịch Thường trực kiêm TTK Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, Yên Bái còn nhiều tiềm năng, lợi thế về thu hút phát triển doanh nghiệp. Do đó, cần  tranh thủ tối đa sự hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, các hiệp hội DN… để phát triển DN và tái cấu trúc lại DN theo hướng bền vững. Thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, chuyển các hộ kinh doanh thành mô hình doanh nghiệp; chú trọng công tác đào tạo, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước…

BCH Hiệp hội DN tỉnh Yên Bái khóa III, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội
BCH Hiệp hội DN tỉnh Yên Bái khóa III, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã suy tôn ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và bầu BCH Hiệp hội DN tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 29 thành viên. Tại kỳ họp thứ nhất, BCH Hiệp hội DN tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã thực hiện bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027. Bà Bùi Thị Sửu - Giám đốc Công ty TNHH Hòa Bình tái cử Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Yên Bái lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội đã mời ông Vũ Vinh Quang- Giám đốc Sở Công Thương Yên Bái tiếp tục là ủy viên danh dự BCH Hiệp hội DN tỉnh Yên Bái khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Bà Bùi Thị Sửu - Giám đốc Công ty TNHH Hòa Bình tái cử Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Yên Bái lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Bà Bùi Thị Sửu - Giám đốc Công ty TNHH Hòa Bình tái cử Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Yên Bái lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, trong xây dựng và phát triển Hiệp hội DN tỉnh giai đoạn 2016 - 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam khen thưởng.

Hạnh Nguyễn