VIWACO sẽ phát hành số cổ phiếu trị giá 160 tỷ đồng

DNHN - Công ty CP VIWACO dự kiến phát hành 16 triệu cp trả cổ tức, mệnh giá 10.000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị phát hành 160 tỷ đồng.

HĐQT Công ty CP VIWACO (VAV/UPCoM) vừa thông qua Nghị quyết triển khai chi tiết phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông.

Cụ thể, VAV dự kiến phát hành 16 triệu cp trả cổ tức, mệnh giá 10.000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị phát hành 160 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện là 1:1 (sở hữu 1 cp sẽ được nhận 1 cp mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 hoặc quý 4 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 trên BCTC năm 2020 đã kiểm toán của VAV.

VIWACO sẽ phát hành số cổ phiếu trị giá 160 tỷ đồng
VIWACO sẽ phát hành số cổ phiếu trị giá 160 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 03/06, VAV đã chia cổ tức 2020 bằng tiền với tỷ lệ 25% (1 cp nhận được 2.500 đồng) theo đúng kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2020. Với 16 triệu cp đang lưu hành, ước tính VAV đã chi 40 tỷ đồng cho lần trả cổ tức này.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, VAV ghi nhận doanh thu thuần hơn 322 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ và lãi ròng gần 35 tỷ đồng, tăng 9%. Theo giải trình của VAV, nguyên nhân là do trong kỳ, Công ty ghi nhận khoản thu nhập khác khoảng 3,5 tỷ đồng là phần phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, để lại doanh nghiệp theo hướng dẫn mới của Chính phủ.

Linh An

Tin liên quan