Trái phiếu bất động sản giảm hơn nửa, cả tháng chỉ 1 doanh nghiệp phát hành

23:40 01/09/2022

Trong tháng này, nhóm công ty bất động sản ghi nhận duy nhất đại diện là Công ty CP Fuji Nutri Food tham gia phát hành trái phiếu với giá trị 1.000 tỷ đồng.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết trong tháng 8 này, toàn thị trường đã ghi nhận 17 đợt phát hành trái phiếu với giá trị 9.040 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn trái phiếu phát hành mới tháng này đến từ nhóm ngân hàng thương mại với giá trị 6.740 tỷ, tương đương 75% tổng khối lượng phát hành.

Bên cạnh đó, nhóm công ty tài chính - chứng khoán xếp thứ 2, cũng phát hành 1.300 tỷ đồng, chiếm 14% khối lượng trong tháng.

Trái phiếu bất động sản giảm hơn nửa, cả tháng chỉ 1 doanh nghiệp phát hành
Trái phiếu bất động sản giảm hơn nửa, cả tháng chỉ 1 doanh nghiệp phát hành.

Đáng chú ý, trong tháng này, nhóm công ty bất động sản ghi nhận duy nhất đại diện là Công ty CP Fuji Nutri Food tham gia phát hành trái phiếu với giá trị 1.000 tỷ đồng. Tháng trước, thị trường cũng chỉ ghi nhận một doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu là Công ty CP Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An với 210 tỷ đồng.

Tạm tính tính từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã phát hành hơn 209.000 tỷ đồng trái phiếu ra thị trường, giảm gần 1/3 so với khối lượng phát hành trong 8 tháng đầu năm 2021.

Cùng giai đoạn này, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp bất động sản phát hành cũng chỉ đạt 45.881 tỷ, thấp hơn 58% so với cùng kỳ, tương đương mức giảm ròng hơn 62.000 tỷ đồng.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sự phát triển nhanh của thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cũng đã và đang tiềm ẩn một số rủi ro, cần sửa đổi, bổ sung các quy định pháp lý, cũng như tăng các chế tài xử lý để lành mạnh hóa thị trường này, hỗ trợ phát triển đúng định hướng.

Trước những rủi ro của thị trường này, Bộ trưởng Tài chính đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, cũng như đã liên tục phát thông điệp cảnh báo các tổ chức phát hành, các tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian và đặc biệt là các nhà đầu tư.

Bên cạnh các quy định pháp luật, sự quản lý, giám sát của cơ quan Nhà nước, thì thị trường trái phiếu doanh nghiệp lẻ phụ thuộc lớn vào sự chủ động, tính tuân thủ của các chủ thể tham gia thị trường: doanh nghiệp phát hành, tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian và nhà đầu tư.

Do vậy, để tránh rủi ro cho các nhà đầu tư khi tham gia đầu tư, giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ, pháp luật quy định rõ chỉ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mới được tham gia mua trái phiếu phát hành riêng lẻ.

PV