Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 3/2023 ước đạt 129,6 nghìn tỷ

23:33 29/03/2023

Thu nội địa tháng 3/2023 ước đạt 101,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế quý I/2023 ước đạt 411,8 nghìn tỷ đồng, bằng 30,9% dự toán năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 3/2023 ước đạt 129,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2023 ước đạt 491,5 nghìn tỷ đồng, bằng 30,3% dự toán năm và tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, một số khoản thu chính như sau: Thu nội địa tháng 3/2023 ước đạt 101,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế quý I/2023 ước đạt 411,8 nghìn tỷ đồng, bằng 30,9% dự toán năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 3/2023 ước đạt 129,6 nghìn tỷ
Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 3/2023 ước đạt 129,6 nghìn tỷ.

Thu từ dầu thô tháng 3/2023 ước đạt 5,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế quý I/2023 ước đạt 15,5 nghìn tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán năm và giảm 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 3/2023 ước đạt 22,8 nghìn tỷ đồng; lũy kế quý I/2023 ước đạt 64,2 nghìn tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán năm và giảm 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 3/2023 ước đạt 130,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế quý I/2023 ước đạt 363,4 nghìn tỷ đồng, bằng 17,5% dự toán năm và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên quý I/2023 ước đạt 262,1 nghìn tỷ đồng, bằng 22,4% dự toán năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 73,2 nghìn tỷ đồng, bằng 10,1% và tăng 18,9%; chi trả nợ lãi 27,9 nghìn tỷ đồng, bằng 27,1% và giảm 3,4%.

Tổng cục Thống kê nhận định, thu – chi ngân sách nhà nước quý I/2023 đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

P.V (t/h)