Thị xã Ba Đồn - Quảng Bình: Tập huấn nghiệp vụ mạng lưới cho các đối tượng phụ trách công tác tín dụng

18:10 17/04/2022

Thời gian qua, Ngân hàng chính sách thị xã Ba Đồn tích cực triển khai tập huấn nghiệp vụ mạng lưới hoạt động Ngân hàng chính sách xã hội năm 2022 cho đội ngũ cán bộ phụ trách mạng lưới tín dụng trên địa bàn.

Qua các lớp tập huấn là dịp để các cán bộ phụ trách công tác ủy thác, ủy nhiệm trên địa bàn nắm vững hơn, hiểu sâu hơn về các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ

Các lớp tập huấn là dịp để các cán bộ phụ trách công tác ủy thác, ủy nhiệm trên địa bàn nắm vững hơn, hiểu sâu hơn về các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

Qua các lớp tập huấn là dịp để các cán bộ phụ trách công tác ủy thác, ủy nhiệm trên địa bàn được nắm vững hơn, hiểu sâu hơn về các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo đó, đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách thị xã Ba Đồn đã tổ chức được 7 lớp tập huấn, với trên 250 cán bộ tính dụng mạng lưới cơ sở tham gia.

Tại các buổi tập huấn, các cán bộ phụ trách công tác tín dụng của các xã đã được Ban lãnh đạo ngân hàng cùng các cán bộ chuyên viên phổ biến về các nội dung: Một số quy trình nghiệp vụ mới phát sinh, một số nội dung mới sửa đổi, bổ sung theo hợp đồng ủy thác mới, các sai sót trong quy trình thực hiện công tác ủy thác, ủy nhiệm…; Những nội dung liên quan đến các hoạt động ủy thác; Hợp đồng ủy nhiệm giữa ngân hàng chính sách xã hội với tổ tiết kiệm và vay vốn.

Qua các lớp tập huấn là dịp để các cán bộ phụ trách công tác ủy thác, ủy nhiệm trên địa bàn nắm vững hơn, hiểu sâu hơn về các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, từ đó, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thực hiện trong các quy trình cho vay, ủy thác, tiết kiệm, thu nợ…nhằm góp phần đảm bảo chất lượng hiệu quả cao trong mọi giao dịch của Ngân hàng chính sách trên địa bàn.

Trọng Lãnh