Thị Nại Eco Bay nợ hơn 400 tỷ đồng tiền thuế tại dự án Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Nại

09:58 03/10/2022

Trong trường hợp Công ty cổ phần Thị Nại Eco Bay không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, ngành thuế tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Bình Định xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định vừa giao cơ quan thuế kiểm tra, rà soát và đôn đốc Công ty cổ phần Thị Nại Eco Bay (nhà đầu tư) khẩn trương thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Dự án Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Nại.

Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, ngành thuế tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Thị Nại Eco Bay nợ hơn 400 tỷ đồng tiền thuế tại dự án Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Nại
Thị Nại Eco Bay nợ hơn 400 tỷ đồng tiền thuế tại dự án Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Nại.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án nêu trên của nhà đầu tư theo quy định. Sở Xây dựng kiểm tra việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 10/1/2020, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Theo Chi cục Thuế TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - đơn vị có nhiệm vụ thu tiền thuê đất dự án, dự án nộp tiền thuê đất một lần nhưng hiện nộp chưa đúng thời hạn.

Tính đến cuối tháng 8/2022, Công ty CP Thị Nại Eco Bay còn nợ hơn 400 tỷ đồng tiền thuê đất và đã chậm hơn 90 ngày phải nộp. 

Chi cục Thuế TP Quy Nhơn đã cưỡng chế các tài khoản của công ty nhưng trong các tài khoản đều không có tiền. Sắp tới, Chi cục Thuế sẽ cưỡng chế hóa đơn, nếu doanh nghiệp vẫn không chấp hành thì đơn vị sẽ tham mưu, đề xuất tỉnh thu hồi dự án.

Được biết, tổng tiền thuê đất đối với dự án trên 1.100 tỷ đồng, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi giảm thuế hơn 80 tỷ đồng.

Linh Anh

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?