Thành phố Vĩnh Yên hướng tới chính quyền số

15:15 27/05/2022

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Vĩnh Yên xác định phải là địa phương tiên phong, là “đầu tàu” đi trước để dẫn dắt và tạo động lực cho quá trình chuyển đổi số (CĐS) sâu rộng trong tỉnh.

Ảnh minh họa
Vĩnh Yên nằm trong top đầu của tỉnh Vĩnh Phúc về mức độ ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử.

Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Nhiều năm liền Vĩnh Yên nằm trong top đầu của tỉnh về mức độ ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử.

Hiện nay, hạ tầng kỹ thuật của thành phố cơ bản đảm bảo các điều kiện thực hiện kết nối, triển khai các ứng dụng CNTT dùng chung. 100% phòng, ban, đơn vị đã ứng dụng CNTT trong điều hành, xử lý công việc, có mạng internet và hệ thống mạng nội bộ, sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử. Tỷ lệ văn bản đến được số hóa, lưu trữ, luân chuyển, xử lý trên phần mềm quản lý văn bản đạt 100%. 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính, sử dụng thành thạo tin học và thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc. Các văn bản tài liệu cơ bản được thực hiện trên mạng điện tử đảm bảo thông tin được trao đổi kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi…

UBND thành phố Vĩnh Yên đã ban hành Đề án hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch về CĐS, hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số và phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên thành phố, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Đề ra những giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy mạnh mẽ CĐS trên địa bàn thành phố; tạo nền tảng, cơ sở cho hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số.

Đồng thời, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, chất lượng đời sống cộng đồng trên cơ sở ứng dụng hiệu quả công nghệ số, góp phần nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy phát triển các mô hình mới trong sản xuất, kinh doanh. Đến năm 2025, Vĩnh Yên phấn đấu nằm trong top đầu các huyện, thành phố của tỉnh về CĐS; thúc đẩy quá trình phát triển dịch vụ đô thị thông minh và xã hội số theo hướng bền vững.

Đảm bảo trên địa bàn có 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương. 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận trên phần mềm một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công. 100% cơ quan nhà nước tham gia cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 100% dịch vụ công của thành phố hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khả năng tương tác thuận tiện, trực tuyến với cơ quan nhà nước và cung cấp dịch vụ dựa trên các nền tảng công nghệ số…

Bên cạnh đó, Vĩnh Yên sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh triển khai hệ thống dịch vụ đô thị thông minh đối với các dịch vụ như giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế-xã hội, chỉ tiêu báo cáo, thống kê; giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền; phản ánh hiện trường; điều hành giao thông; điều hành an ninh công cộng; dịch vụ công ích, y tế, giáo dục, du lịch…

Trong phát triển xã hội số, thành phố tiếp tục phát triển hạ tầng dịch vụ viễn thông, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông triển khai, phổ cập internet, điện thoại thông minh giá rẻ đến người dân, phấn đấu có hơn 90% hộ gia đình và 100% xã, phường trên địa bàn bao phủ mạng cáp quang. 60% dân số có tài khoản thanh toán điện tử; mỗi người dân có danh tính số, mỗi hộ gia đình có địa chỉ số. Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; phối hợp đưa chương trình phổ biến kiến thức về CĐS vào các trường học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề trên địa bàn nhằm thực hiện mục tiêu lan tỏa tiến trình CĐS. Phổ cập kỹ năng số cho người dân, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số của cơ quan Nhà nước thông qua các hoạt động xã hội hóa…

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Vĩnh Yên tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước các cấp; chú trọng công tác truyền thông, tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức về CĐS. Đồng thời, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy CĐS; mở rộng CĐS cấp xã, phường. Phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong mọi thành phần của CĐS. Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin, an toàn thông tin phục vụ CĐS cho đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố…

Hồng Quân