Quảng Ngãi triển khai bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường cao tốc Bắc- Nam phía Đông đúng kế hoạch

16:16 23/11/2022

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Ban Quản lý), đến thời điểm này, tiến độ tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thành phần Quảng Ngãi- Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đã cơ bản đạt tiến độ đề ra.

Về triển khai xây dựng các khu tái định cư, hiện các địa phương đã và đang niêm yết công khai các phương án bồi thường; trình thẩm định, phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán các khu tái định cư. Phấn đấu hoàn thành công tác trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các khu tái định cư trước ngày 30/11/2022; hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu, bàn giao mặt bằng và tổ chức triển khai thi công xây dựng các khu tái định cư trước ngày 15/12/2022.

Tại cuộc họp, các đơn vị, địa phương đã báo cáo cụ thể một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, chính sách hỗ trợ cây trồng trên diện tích đất bị thu hồi… 

Ban Quản lý báo cáo tình hình triển khai dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ban Quản lý báo cáo tình hình triển khai dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng, về cơ bản, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các mốc thời gian theo quy định của Chính phủ và cơ bản bàn giao tốt mặt bằng để Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án 2- Bộ GTVT) tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị triển khai thi công của Bộ GTVT chưa đầy đủ thủ tục, UBND tỉnh giao Ban Quản lý quản lý mặt bằng nguyên trạng mà địa phương đã bàn giao cho Ban Quản lý dự án 2.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường GPMB tất cả các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường GPMB phải tuân thủ đầy đủ quy trình, công khai, minh bạch chính sách bồi thường để nhân dân nắm bắt, đồng thuận. Chủ tịch UBND huyện, thị xã chỉ đạo các xã, cán bộ địa chính đẩy nhanh tiến độ xác nhận nguồn gốc đất, phối hợp với đơn vị làm công tác GPMB để đẩy nhanh tiến độ.

Các địa phương, đơn vị bám sát thực tiễn, nghiên cứu kỹ các quy định hiện hành về áp giá bồi thường, chính sách hỗ trợ cây trồng đúng quy định, không để xảy ra thiếu sót, thiệt thòi cho dân. Trường hợp có đối tượng chống đối, lôi kéo, xúi giục người dân khiếu kiện đông người liên quan đến bồi thường, GPMB, công an địa phương phải theo dõi, xử lý kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, khối lượng công việc còn lại đến tháng 6/2023 là không ít, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và Ban Quản lý cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp để tổ chức thực hiện hoàn thành toàn bộ công việc, đảm bảo bàn giao 100% mặt bằng cho Chủ đầu tư đúng kế hoạch.

Riêng các vướng mắc mà địa phương kiến nghị về chính sách đều là vướng mắc cũ, địa phương phải chủ động giải quyết. Đối với các khu tái định cư phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, hoàn thiện tiêu chí xây dựng, thoát nước, môi trường để sớm triển khai thi công. 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng, về cơ bản, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các mốc thời gian theo quy định của Chính phủ và cơ bản bàn giao tốt mặt bằng để Chủ đầu tư
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng, về cơ bản, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các mốc thời gian theo quy định của Chính phủ. 

Ngoài ra, tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cũng thông tin đến các thành viên dự họp và yêu cầu đơn vị liên quan giải trình phản ánh của cử tri Đỗ Như Phương, ở xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ về tinh thần, thái độ của cán bộ làm công tác kiểm đếm, bồi thường, GPMB quan liêu, hách dịch. Vấn đề này, được đơn vị trực tiếp làm công tác GPMB là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo cụ thể diễn biến vụ việc. Sau khi nghe giải trình, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh khẳng định phản ánh của cử tri Đỗ Như Phương là chưa trung thực, không khách quan, chưa chính xác.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường ra thông báo rõ nội dung này đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phổ Nhơn và giao UBND xã Phổ Nhơn làm việc với gia đình cử tri Đỗ Như Phương, thông tin cụ thể về tất cả các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Phương.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp tất cả các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phổ Nhơn, báo cáo UBND tỉnh để có thông tin rộng rãi cho cử tri rõ về nguyên nhân chậm trễ và xem xét việc phản ánh của cử tri về sự chậm trễ này có chính xác hay không. Đồng thời, giao Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ rà soát lại tất cả các trường hợp trên địa bàn xã Phổ Nhơn đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng cán bộ địa chính không trả cho người dân, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét xử lý theo quy định nếu có.

Quang Duy – Vân Nguyễn

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?