Quảng Ngãi: Quy hoạch Bình Sơn và Lý Sơn sẽ là 2 thành phố trực thuộc tỉnh

11:34 02/03/2023

Ngày 28/02, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 168/QĐ-Ttg phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045.

Về định hướng phát triển đô thị, phấn đấu giai đoạn 2026 - 2035 đưa huyện Lý Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV; đô thị Bình Sơn cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III; nâng cấp xã Tịnh Phong đạt đô thị loại V, thành lập thị trấn Tịnh Phong thuộc huyện Sơn Tịnh; giai đoạn 2036 - 2045 tập trung đầu tư hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng nâng cao cho các đô thị. Đồng thời, hướng tới thành lập thành phố Bình Sơn, thành phố Lý Sơn (huyện Lý Sơn) trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi, phấn đấu giai đoạn 2026 - 2035 đưa Huyện Lý Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV; đô thị Bình Sơn cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III; Đồng thời, hướng tới thành lập thành phố Bình Sơn, thành phố Lý Sơn trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2036 - 2045
Quảng Ngãi, phấn đấu giai đoạn 2026 - 2035 đưa huyện Lý Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV; đô thị Bình Sơn cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III; Đồng thời, hướng tới thành lập thành phố Bình Sơn, thành phố Lý Sơn trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2036 - 2045.

Qua đó từng bước hình thành vùng đô thị động lực phía Bắc của tỉnh Quảng Ngãi (gồm các thành phố Quảng Ngãi, Bình Sơn, Lý Sơn và thị trấn Tịnh Phong) và của cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Quy mô diện tích quy hoạch khoảng 45.332ha. Trong đó, diện tích đất liền khoảng 33.581ha, diện tích đảo Lý Sơn khoảng 1.492ha (hiện trạng phần đảo nổi và không gian phát triển mới), diện tích mặt nước (vùng biển) khoảng 10.711ha.

Cụ thể, ranh giới Khu kinh tế Dung Quất có quy mô diện tích khoảng 45.332 ha, trong đó phần diện tích đất liền khoảng 33.581 ha, đảo Lý Sơn 1.492 ha (gồm hiện trạng phần đảo nổi 1.039,85 ha và không gian phát triển mới) và diện tích mặt nước (vùng biển) khoảng 10.711,15 ha.

Về quy mô dân số và đất đai, đến năm 2030, dân số Khu kinh tế Dung Quất khoảng 347.000 người, trong đó dân số đô thị là 295.000 người, nông thôn khoảng 52.000 người. Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 85%. Tầm nhìn đến năm 2045, dân số Khu kinh tế Dung Quất khoảng 575.000 người, trong đó dân số đô thị là 546.000 người, nông thôn khoảng 29.000 người. Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 95%. Đến năm 2030, đất xây dựng các khu, cụm công nghiệp khoảng 4.403 ha; đất xây dựng các khu dân dụng khoảng 7.183 ha; đất xây dựng các khu du lịch, dịch vụ tập trung khoảng 1.433 ha. Đến năm 2045, đất xây dựng các khu, cụm công nghiệp khoảng 8.040 ha; đất xây dựng các khu dân dụng khoảng 9.365 ha; đất xây dựng các khu du lịch, dịch vụ tập trung khoảng 2.901 ha.

Không gian phát triển mới của các khu chức năng trong Khu kinh tế Dung Quất sẽ được xây dựng, phát triển thành Khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực quan trọng của quốc gia
Không gian phát triển mới của các khu chức năng trong Khu kinh tế Dung Quất sẽ được xây dựng, phát triển thành Khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực quan trọng của quốc gia.

Không gian phát triển mới của các khu chức năng trong Khu kinh tế Dung Quất được điều chỉnh, sắp xếp lại như sau: Trung tâm điện lực Dung Quất, bổ sung Trung tâm điện khí, diện tích khoảng 103 ha thuộc địa bàn xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ có tổng diện tích khoảng 8.040 ha, với 7 khu vực phát triển công nghiệp tập trung, trong đó các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được điều chỉnh có tổng diện tích khoảng 4.215 ha. Cảng, sân bay và các trung tâm dịch vụ hậu cần, logistic, có diện tích khoảng 608 ha; trong đó: Khu bến Dung Quất, Sa Kỳ, Tịnh Hòa, Tịnh Kỳ, Lý Sơn, diện tích khoảng 300 ha; sân bay Lý Sơn khoảng 153 ha; trung tâm dịch vụ hầu cần cảng, logistics, diện tích khoảng 155 ha.

Khu du lịch, khu dịch vụ tập trung, với diện tích khoảng 713 ha, quy hoạch 6 khu vực, gồm: Khu vực Thiên Đàng - Khe Hai thuộc xã Bình Thạnh; đầm Thuận Phước thuộc xã Bình Thuận; biển Lệ Thủy, Gành Yến thuộc xã Bình Trị và Bình Hải; biển Bình Châu thuộc xã Bình Châu và huyện đảo Lý Sơn. Các khu dân cư, làng xóm đô thị hóa có diện tích khoảng 4.275 ha gồm các khu dân cư, làng xóm đô thị hóa được cải tạo, nâng cấp theo lộ trình phát triển đô thị, gắn với phát triển du lịch, nông nghiệp sinh thái ứng dụng công nghệ cao. Khu nông nghiệp, nông thôn bao gồm các khu dân cư gắn với sản xuất nông nghiệp, các vùng sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản có diện tích khoảng 9.781 ha.

Khu Kinh tế Dung Quất được Thủ tướng ký quyết định thành lập năm 2005 nhằm tạo động lực phát triển kinh tế cho tỉnh Quảng Ngãi và miền Trung, với nền tảng là Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Đây là nơi đóng góp 70-80% cho ngân sách tỉnh Quảng Ngãi. 

Trọng Tâm