Phú Thọ: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong các doanh nghiệp

19:08 18/09/2023

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 3520/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Hội nghị Đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Thuế tỉnh tổ chức vào ngày 24/8/2023
Hội nghị Đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Thuế tỉnh tổ chức vào ngày 24/8/2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh yêu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp đến năm 2025.Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất khen thưởng đối với doanh nghiệp hỗ trợ và thực hiện chuyển đổi số tích cực, hiệu quả, báo cáo UBND tỉnh trong quý IV năm 2023.

Các Tập đoàn, doanh nghiệp viễn thông, công nghệ số tập trung nghiên cứu, phát triển các nền tảng, dịch vụ số có chất lượng, tiên tiến, hiện đại, phù hợp và đáp ứng với nhu cầu chuyển đổi số của các doanh nghiệp và có các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các doanh nghiệp sẵn sàng chuyển đổi số chủ động và quyết tâm trong triển khai thực hiện chuyển đổi số, lựa chọn công nghệ, nền tảng số phù hợp với yêu cầu hoạt động và phát triển của doanh nghiệp; trên cơ sở kết quả, hiệu quả chuyển đổi số ban đầu để triển khai các bước tiếp theo; quan tâm bố trí nhân lực chuyển đổi số, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ quản lý doanh nghiệp và người lao động.

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ luôn xác định chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nói riêng vừa là nhiệm vụ quan trọng trước mắt vừa là chiến lược phát triển lâu dài. Các cấp, ngành đã nỗ lực triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp tiếp cận với các nền tảng số, dịch vụ nội dung số, mô hình chuyển đổi số để tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong đó, tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị Đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp vào cuối tháng 8/2023, có sự tham gia của các doanh nghiệp viễn thông và 120 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quốc Huy