Phạt VISecurities vì kinh doanh chứng khoán trái luật

DNHN - VISecurities đã cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; cung cấp dịch vụ đại lý lưu ký, chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.

Ngày 01/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISecurities, VISE/OTC).

Phạt VISecurities vì kinh doanh chứng khoán trái luật
Phạt VISecurities vì kinh doanh chứng khoán trái luật.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định: VISecurities thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khi chưa được UBCKNN cấp giấy phép.

Cụ thể, trong năm 2021, VISecurities đã cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; cung cấp dịch vụ đại lý lưu ký, chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.

Với hành vi trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt VISecurities số tiền 250 triệu đồng.

Linh Anh

Tin liên quan