Phạt Louis Capital vì công bố thông tin sai lệch

DNHN - Công ty CP Louis Capital bị phạt tiền 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn đối với BCTC hợp nhất quý IV/2019.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Louis Capital (TGG/HoSE).

Theo đó, TGG bị phạt tiền 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn đối với BCTC hợp nhất quý IV/2019.

Phạt Louis Capital vì công bố thông tin sai lệch
Phạt Louis Capital vì công bố thông tin sai lệch.

Bên cạnh đó, TGG bị phạt tiền 85 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch. Trong đó, tại BCTC riêng quý IV/2019 và BCTC hợp nhất quý IV/2019 công bố thông tin ngày 16/03/2020, Công ty trình bày khoản đầu tư vào Công ty CP Đầu tư hạ tầng công nghiệp Hòa Sơn là khoản đầu tư vào công ty liên kết.

Tuy nhiên, tỷ lệ góp vốn và tỷ lệ biểu quyết tại Công ty CP Đầu tư hạ tầng công nghiệp Hòa Sơn là 66%, chưa phù hợp với quy định tại khoản 9 Chuẩn mực kế toán số 25 về BCTC hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con.

Vì nguyên nhân kể trên, UBCKNN buộc TGG phải cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch này.

Linh Anh

Bài liên quan