Ông Lê Viết Hải tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Hòa Bình

09:20 19/01/2023

Ông Lê Viết Hải sẽ tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Hòa Bình cho đến khi vụ việc được giải quyết bằng quyết định hay phán quyết của Hội đồng Trọng tài.

 Tập đoàn Hòa Bình vừa phát đi thông cáo báo chí với nội dung như sau:

Ngày 19/01/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (“Tập đoàn Hòa Bình”) nhận được quyết định thi hành án chủ động số 1561/QĐ-CTHADS  ngày 19/01/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung:

“Buộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tạm dừng thi hành Nghị quyết 50/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 14/12/2022, Nghị quyết 51/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 14/12/2022 và Nghị quyết 53/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 31/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, cho đến khi vụ việc được giải quyết bằng quyết định hay phán quyết của Hội đồng Trọng tài”.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình sẽ chấp hành Quyết định của Cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. 

Theo Quyết định thi hành án chủ động số 1561/QĐ-CTHADS nêu trên, cho đến khi vụ việc được giải quyết bằng quyết định hay phán quyết của Hội đồng Trọng tài, thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ( VIAC ) thì ông Lê Viết Hải sẽ tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình. 

P.V