Nông nghiệp đô thị đang thay đổi Singapore

DNHN - Nông nghiệp đô thị đang thay đổi Singapore.

Nông nghiệp đô thị tại Singapore
Nông nghiệp đô thị tại Singapore. (Ảnh: BLOOMBERG)

Cụ thể, nhằm đảm bảo một phần an ninh lương thực trong thời kỳ khủng hoảng do đại dịch đồng thời bảo vệ được sự đa dạng sinh học, kiềm chế biến đổi khí hậu, chính phủ Đảo Quốc Sư Tử đã thực hiện chiến lược thay đổi trọng tâm canh tác từ nông thôn sang đô thị. 

Quốc gia với quy mô dân số trên 5 triệu người đặt ra mục tiêu tự sản xuất 30% lương thực vào năm 2030 khi kêu gọi tất cả người dân cùng tham gia và chính phủ sẵn sàng dành cho họ các khoản tài trợ. 

Chính phủ Singapore đang đặt nhiều hy vọng vào giải pháp công nghệ, khi tuyên bố rằng các trang trại trồng nhiều tầng rau được chiếu sáng bằng đèn LED và hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn sẽ có thể sản xuất nhiều rau và cá hơn gấp 10 đến 15 lần so với các trang trại sản xuất thông thường. 

Đức Anh

Bài liên quan