Lỗ hổng trong việc triển khai cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Bài 7: Phát hiện tài liệu giả mạo của Công ty Tây Hồ trong hồ sơ lưu tại Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội

DNHN - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 9 của Công ty Tây Hồ, có tên ông Phan Quốc Thắng là Người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp chóng vánh, bỏ qua tố cáo và đề nghị về việc hồ sơ không hợp lệ. Mới đây, đã phát hiện hồ sơ xin cấp GCN ĐKDN lần này lưu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội có tài liệu giả mạo, gây sốc cho người trong cuộc.

Sáng 30/11/2021, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội làm việc với những người có đơn thư tố cáo, khiếu nại về  hành vi vi phạm của ông Đỗ văn Tình - Trưởng phòng và nhân viên Lã Thị Vân Thanh- cán bộ của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cố ý cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 9 cho Công ty Tây Hồ mặc dù đã nhận được nhiều đơn thư tố cáo, đề nghị về việc có một nhóm người đã lợi dụng danh nghĩa HĐQT Công ty Tây Hồ lập hồ sơ đề nghị xin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9.

 Đơn tố cáo khiếu nại về  hành vi vi phạm của ông Đỗ văn Tình - Trưởng phòng và nhân viên Oanh- cán bộ của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Tại buổi làm việc này, ông Hồ Đình Thịnh- Tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ theo GCN ĐKDN lần thứ 8 “bật ngửa người” khi thấy tên mình trong cuộc họp của HĐQT ngày 22/10/2021 có nội dung biểu quyết miễn nhiệm chính mình và bổ nhiệm ông Phan Quốc Thắng là Tổng Giám đốc công ty dưới sự chứng kiến của 8 người gồm 4 vị đại diện cho Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, 3 người bên tố cáo khiếu nại và 1 Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội. Ông Hồ Đình Thịnh tỏ ý phẫn nộ trước tình huống bất ngờ này và yêu cầu ghi nội dung này vào Biên bản làm việc để có căn cứ giải quyết. Ngày 2/12/2021, ông Hồ Đình Thịnh ra văn bản “Thông báo” cho Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về việc phát hiện này và yêu cầu thu hồi GCN ĐKDN lần thứ 9; đính chính thông tin đã đăng tải trên Cổng Thông tin Quốc gia về Đăng ký Doanh nghiệp và thông báo GCN ĐKDN lần thứ 8 có tên ông Hồ Đình Thịnh là Tổng Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tây Hồ vẫn có hiệu lực.

 Công ty Tây Hồ thuê ông Phan Quốc Thắng làm Tổng Giám đốc.

Như trong bài:“Tham góp của Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội trong “vở diễn” của Công ty Tây Hồ” đăng tải ngày 18/11/2021 trên doanhnghiephoinhap.vn đã phản ánh, mặc dù báo chí đã đăng tải rất nhiều về sai phạm trong kinh doanh, thay đổi trái phép nhân sự công ty và đã nhận được bằng văn bản của người đại diện pháp luật của Công ty (ông Hồ Đình Thịnh-Tổng Giám đốc) đề nghị tạm dừng cấp GCN thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 cho Công ty Tây Hồ, nhưng Phòng Đăng ký Kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội hoàn toàn bỏ qua, vẫn ban hành GCN ĐKDN thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 khi hồ sơ có nhiều dấu hiệu chưa đảm bảo tính hợp lệ. Cụ thể, ngày 11/11/2021 Trưởng Phòng ĐKKD là ông Đỗ Văn Tình đã ký ban hành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần MSDN 0100105084 đăng ký thay đổi lần thứ 9 có ghi ông Phan Quốc Thắng là Tổng Giám đốc, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tây Hồ. Điều đáng nói, lẽ ra Phòng Đăng ký Kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội  nên lắng nghe, kiểm tra lại tính hợp lệ của hồ sơ theo đúng quy định tại Khỏan 1 Điều 15 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp để có “ ứng xử” phù hợp tránh  gây ra một loạt các hệ lụy pháp lý.

 

 

 Thông báo tạm ngừng việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp do ông Hồ Đình Thịnh kí.

Căn cứ nội dung tố cáo, khiếu nại và đề nghị của  ông Hồ Đình Thịnh và các cổ đông trong thời gian vừa qua, cho thấy có 4 căn cứ để chứng minh hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 9 không hợp lệ. Thứ nhất, ông Hồ Đình Thịnh tố cáo hồ sơ đã sử dụng con dấu giả, bởi lẽ theo Điều 4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty này (gọi tắt là Điều lệ công ty-PV), Công ty chỉ có 01 con dấu do Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật, hiện con dấu này vẫn đang được Phòng Hành Chính của công ty lưu giữ, bảo quản và không sử dụng vào việc lập hồ sơ xin cấp đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9. Như vậy, hồ sơ xin cấp đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 hiện đang lưu tại Phòng Đăng ký Kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội có hình dấu của Công ty Tây Hồ là có dấu hiệu không hợp lệ và dấu hiệu sử dụng con dấu giả. Thứ hai, theo Quy chế hoạt động của người đại diện Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP, việc các thành viên của tổ quản lý vốn chỉ được tham gia bỏ phiếu bầu, miễn nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng... khi đã xin ý kiến bằng văn bản đối với Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP. Chính vì vi phạm điều này, nên ngày 26/10/2021, ông Đậu Văn Diện- Chủ Tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đã kết luận việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc nêu trên là vi phạm Quy chế. Thứ ba, ông Phan Quốc Thắng là Luật sư, là người ngoài công ty, nên không có “ít nhất  5 năm công tác trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty” nên không thể có “kiến thức và kinh nghiệm” quản lý công ty như điểm b Khoản 50.1 Điều 50 Điều lệ Công ty đã quy định. Khi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ xin cấp GCN ĐKKD lần thứ 9 cho công ty, trách nhiệm của Phòng Đăng ký Kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội phải đối chiếu xem xét tiêu chuẩn Tổng Giám đốc có ghi trong Điều lệ Công ty nộp kèm hồ sơ xem ông Phan Quốc Thắng có đủ hay không đủ tiêu chuẩn là Tổng Giám đốc, để thực hiện quyền quản lý nhà nước trên lĩnh vực được phân công. Thứ tư, tại buổi làm việc ngày 30/11/2021 của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội với những người tố cáo, khiếu nại về việc này, khi được ông Vinh –Phó Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho xem Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Tây Hồ lúc 8  giờ ngày 22/10/2021, ông Hồ Đình Thịnh đã phát hiện đây là tài liệu có nội dung giả mạo, bởi lẽ trong Biên bản ghi ông Hồ Đình Thịnh đã tham gia họp, tham gia biểu quyết về việc bổ nhiệm ông Phan Quốc Thắng giữ chức vụ Tổng Giám đốc, thực tế ông Hồ Đình Thịnh không tham gia cuộc họp này. Ông Hồ Đình Thịnh  đưa ra dẫn chứng, vào ngày 22/10/2021, ông cùng một số cán bộ Công ty Tây Hồ làm việc với Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh về những vụ việc tham nhũng tiêu cực có dấu hiệu hình sự xảy ra tại Công ty Tây Hồ. Ông Hồ Đình Thịnh cho biết, khi phát hiện ra tài liệu giả mạo này, ông  đã yêu cầu đoàn Thanh tra cho xem thêm các tài liệu khác có trong hồ sơ đề nghị xin cấp GCN ĐKDN thay đổi lần thứ 9, ông Vinh- Phó Chánh Thanh tra đã từ chối (?) 

Theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, thành phần hồ sơ xin thay đổi nội dung ĐKDN phải có Biên bản họp HĐQT, bản sao Nghị quyết  HĐQT và bản sao Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Phan Quốc Thắng giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Trong khi đó, ông Hồ Đình Thịnh đã phát hiện ra Biên bản họp HĐQT lúc 8 giờ ngày 22/10/2021 là giả mạo, vậy đương nhiên cuộc họp này là không có thật, nên không thể có “Nghị quyết” thật, “Quyết định” thật về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.

Cần nói thêm, sau khi được cấp GCN ĐKDN lần thứ 9 có nội dung ghi ông Phan Quốc Thắng là Tổng Giám đốc, ông Phan quốc Thắng đã “ra tay” ký hàng loạt văn bản tố cáo một số cơ quan báo chí đã đăng bài viết về các dấu hiệu tiêu cực, tham những, gây thoát hàng trăm tỷ đồng của nhà nước và cổ đông xảy ra tại Công ty Tây Hồ là có tính chất “quy chụp”, “chủ quan”, “một chiều”, “không đúng sự thật”. Không những thế, ông Phan Quốc Thắng còn ký hàng loạt quyết định về nhân sự đối với những người đang tố giác và đấu tranh với những hành vi sai trái của một số lãnh đạo công ty trong thời gian vừa qua.

Được biết, ngày 2/12/2021, ông Hồ Đình Thịnh-Tổng Giám đốc theo GCN ĐKDN lần thứ 8 đã có văn bản thông báo chính thức về phát hiện tài liệu giả mạo này gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đề nghị thu hồi GCN ĐKDN lần thứ 9, đính chính thông tin về người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc, thông báo GCN ĐKDN lần thứ 8 vẫn có hiệu lực.

Nhóm Phóng viên PL

Bài liên quan