Lãi trước thuế niên độ của Thành Thành Công - Biên Hòa dự báo giảm 4%

DNHN - Trong niên độ 2021-2022, Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa đặt mục tiêu lãi trước thuế 750 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với niên độ trước.

Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT/HoSEdự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 20/10 tới theo hình thức trực tuyến. Danh sách cổ đông chốt ngày 21/09.

Trong niên độ 2020-2021, SBT đạt 14.925 tỷ đồng doanh thu thuần và 650 tỷ đồng lãi sau thuế hợp nhất, tăng lần lượt 16% và 79% so với niên độ trước đó. Tổng tài sản tính đến 30/06/2021 đạt 20.471 tỷ đồng, tăng 14% sau 1 năm.

Lãi trước thuế niên độ của Thành Thành Công - Biên Hòa dự báo giảm 4%
Lãi trước thuế niên độ của Thành Thành Công - Biên Hòa dự báo giảm 4%.

HĐQT dự kiến sẽ đệ trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2020-2021 trong cuộc họp tới với số tiền gần 545 tỷ đồng. Trong đó, Công ty sẽ dùng hơn 462 tỷ đồng để trả cổ tức tỷ lệ 7% bằng tiền mặt hoặc/và bằng cổ phiếu. Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối đạt 496 tỷ đồng.

Cho niên độ 2021-2022 (từ 01/07/2021-30/06/2022), SBT dự kiến tổng sản lượng tiêu thụ sẽ tăng nhẹ và giữ vững thị phần ở các phân khúc kinh doanh đã xây dựng. Doanh thu ước đạt 16.905 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với niên độ trước; song lãi trước thuế dự kiến đi lùi 4% về còn 750 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT đệ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán dưới 20% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyền (tại thời điểm chào bán).

Hiện SBT đang lưu hành trên 629 triệu cp. Tương ứng SBT có thể phát dưới 125 triệu cp trong thời gian tới. Giá bán sẽ theo thỏa thuận với các nhà đầu tư (dưới 100 nhà đầu tư).

Linh Anh

Bài liên quan