Lãi 6 tháng đầu năm của Chứng khoán Agribank gấp gần 7 lần cùng kỳ 2020

DNHN - Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty CP Chứng khoán Agribank (AGR/HoSE) gấp gần 7 lần cùng kỳ 2020.

Theo BCTC Công ty CP Chứng khoán Agribank (AGR/HoSE) vừa công bố, 6 tháng đầu năm 2021 đã soát xét bởi Kiểm toán KPMG Việt Nam với kết quả kinh doanh tăng mạnh so với báo cáo tự lập.

Theo đó, doanh thu và lãi trước thuế của AGR tăng thêm 149 tỷ đồng từ việc ghi nhận kết quả thoái vốn khoản đầu tư góp vốn, tương ứng mức tăng 76% và 91%. Sau soát xét, AGR đạt doanh thu 344 tỷ đồng, bằng 134% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế 312 tỷ đồng, bằng 242% kế hoạch cả năm. Sau khi trừ thuế TNDN phải nộp, Công ty ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế là 294 tỷ đồng, đây là mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động. 

Lãi 6 tháng đầu năm của Chứng khoán Agribank gấp gần 7 lần cùng kỳ 2020
Lãi 6 tháng đầu năm của Chứng khoán Agribank gấp gần 7 lần cùng kỳ 2020.

Sau giai đoạn tái cơ cấu toàn diện thành công, hoạt động kinh doanh của AGR đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trên mọi mặt, hoàn thành vượt mức tất cả mục tiêu Đại hội đồng cổ đông giao. Công ty chính thức xóa hết lỗ lũy kế trước 18 tháng so với mục tiêu đề ra và đã có lãi lũy kế 30.4 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh quý II/2021, EPS bốn quý của AGR đạt 1.650 đồng và giá trị sổ sách trên cổ phiếu đạt 10.819 đồng. 

Linh An

Tin liên quan