Kiểm tra an toàn thực phẩm các cơ sở giáo dục tại TP Hồ Chí Minh

11:20 06/12/2023

Các đoàn kiểm tra của Đội quản lý An toàn thực phẩm đã tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm tại 2.316 bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh thực phẩm trong 2.016 cơ sở giáo dục tại TP Hồ Chí Minh.

Tiếp tục triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục theo Kế hoạch liên tịch số 1746/KHLT-BQLATTP-SGDĐT được Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) ký kết cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 1993/KH-BQLATTP của Ban Quản lý về kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, các đoàn kiểm tra của Đội quản lý An toàn thực phẩm – Ban Quản lý đã tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm tại 2.316 bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh thực phẩm trong 2.016 cơ sở giáo dục gồm 1.374 bếp ăn tập thể tự tổ chức, 140 bếp ăn tập thể hợp đồng, 09 căn tin tự tổ chức, 466 căn tin hợp đồng, 325 trường nhận suất ăn sẵn. Ngoài ra, các đoàn kiểm tra cũng kiểm tra 02 cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cho trường học.

, các đoàn kiểm tra của Đội quản lý An toàn thực phẩm – Ban Quản lý đã tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm tại 2.316 bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh thực phẩm trong 2.016 cơ sở giáo dụcẢnh minh họa
Các đoàn kiểm tra của Đội quản lý An toàn thực phẩm đã tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm tại 2.316 bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh thực phẩm trong 2.016 cơ sở giáo dục.

Kết quả, đoàn kiểm tra ghi nhận, hồ sơ pháp lý được các trường lưu trữ khá đầy đủ, sắp xếp ngăn nắp, dễ truy tìm. Hầu hết các trường cân đối và sử dụng nguyên liệu, thực phẩm tươi trong ngày. Nguồn nguyên liệu, thực phẩm đầu vào đều nguồn gốc rõ ràng, chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ thông qua hợp đồng, hóa đơn và năng lực của nhà cung cấp. Có 1.220 cơ sở đạt chứng nhận "Chuỗi thực phẩm an toàn" và 1.411 cơ sở đạt chứng nhận ISO22000, HACCP, VietGap, GlobalGap.

Tuy nhiên, công tác kiểm thực ba bước và lưu mẫu vẫn còn một số trường chưa hoàn chỉnh nội dung ghi chép theo quy định. Đoàn kiểm tra đã có hướng dẫn cụ thể để khắc phục những hạn chế này, nhằm đảm bảo tính đầy đủ của sổ ghi chép ba bước và tính pháp lý cho các mẫu lưu tại bếp ăn tập thể của nhà trường.

Đối với nguồn nhân lực phụ trách công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường, đoàn kiểm tra đánh giá người quản lý và người tham gia chế biến trực tiếp có nhận thức tốt về nguyên tắc đảm bảo an toàn thực phẩm trong sử dụng, chế biến và bảo quản thực phẩm. Việc các trường bố trí cán bộ y tế thường xuyên kiểm tra bếp ăn đã góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm cho các bếp ăn tập thể tại các trường.

Qua công tác kiểm tra, đoàn kiểm tra cũng ghi nhận những khó khăn, hạn chế còn tồn tại như một số đơn vị cung cấp suất ăn cho các trường có nơi chế biến đặt tại các tỉnh lân cận, ngoài phạm vi quản lý của thành phố, nên dẫn đến việc kiểm tra, giám sát gặp nhiều khó khăn; một số trường chưa tổ chức được căng tin nên học sinh vẫn sử dụng hàng rong trước cổng trường, khó kiểm soát về an toàn thực phẩm; công tác kiểm soát chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào của các trường gặp nhiều khó khăn do sử dụng từ nhiều nhà cung cấp khác nhau;...

Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra kiến nghị các trường học tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở cung cấp nguyên liệu thực phẩm, các cơ sở cung cấp suất ăn cho các trường; khuyến khích các bếp ăn tập thể, căng tin, dịch vụ ăn uống trong trường học sử dụng nguyên liệu, thực phẩm từ các nhà cung cấp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia "Chuỗi thực phẩm an toàn", Giấy chứng nhận ISO22000, HACCP, VietGap hoặc các tiêu chuẩn tương đương… nhằm đem đến cho các em học sinh những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, chất lượng và an toàn.

P.V