Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 60.035 tỉ đồng trong năm 2020

DNHN - Ông Nguyễn Quang Thành - Phó tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết cơ quan này đã thực hiện 174 cuộc kiểm toán với kết quả xử lý tài chính là 60.035 tỉ đồng tính tới 4-1-2021.

Cụ thể: tăng thu ngân sách nhà nước 4.965 tỉ đồng, giảm chi ngân sách gần 13.836 tỉ đồng, kiến nghị khác hơn 41.234 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan kiểm toán đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 119 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, chính sách tránh thất thoát, lãng phí. Đồng thời kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với nhiều tập thể và cá nhân.

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện nhiều hạn chế, bất cập, gồm: cơ chế quản lý và sử dụng nguồn tích lũy tài chính công đoàn, thực hiện hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT); công tác quản lý thuế, đất đai, tài nguyên khoáng sản; cơ chế quản lý, hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Cũng trong năm 2020, Kiểm toán Nhà nước phát hiện và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra các cấp để điều tra, làm rõ 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Với hành vi có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế của Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân của ông Nguyễn Tài - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ kho vận PTL, Kiểm toán Nhà nước xác định ông Nguyễn Tài có dấu hiệu chuyển nhượng vốn 75% vốn của mình tại Công ty PTL cho Công ty TNHH Praise Trend với giá chuyển nhượng thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng vốn là ngày 16-1-2017. Cụ thể, giá trị thực tế của 22,5 tỉ đồng vốn góp ban đầu của ông Nguyễn Tài khi chuyển nhượng cho Công ty Praise Trend là 420,9 tỉ đồng. Áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất 20%, cơ quan kiểm toán xác định số thuế thu nhập phải nộp đối với hoạt động chuyển nhượng 75% vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng vốn là hơn 79,6 tỉ đồng.

“Sau khi trừ số thuế thu nhập cá nhân đã được Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu xác định và truy thu 400 triệu đồng, số thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn của ông Nguyễn Tài cần phải truy thu thêm là hơn 79,2 tỷ đồng”, Kiểm toán Nhà nước cho biết.

 Bên ngoài khuôn viên Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu. 

Liên quan đến dấu hiệu chuyển giá: Công ty PTL đã ký hợp đồng cho Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu, thuê kho bãi để chứa nhôm nguyên liệu với mức giá bình quân cho các năm là 7,2 Đô-la Mỹ mỗi mét vuông một tháng. Số tiền mà Công ty PTL thu về từ Công ty Nhôm Toàn Cầu qua hoạt động thuê kho bãi là 3.404 tỉ đồng trong giai đoạn 2015 - 2019.

Kiểm toán Nhà nước cho biết, mức giá thuê kho bãi giữa Công ty PTL và Công ty Nhôm Toàn Cầu cao hơn 7 lần so với giá Công ty PTL thuê kho bãi của Công ty cổ phần Thành Chí và gấp 4,7 lần giá Công ty PTL thuê của Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Thị Vải. Vì vậy, cơ quan kiểm toán xác định Công ty Nhôm Toàn Cầu đã chuyển giá sang Công ty PTL tổng số tiền ít nhất khoảng 2.680 tỷ đồng thông qua việc nâng giá thuê kho bãi một cách bất hợp lý - bằng 78,72% tổng số tiền thuê kho bãi giai đoạn 2015-2019.

"Số tiền chuyển giá này về nguyên tắc sẽ làm tăng chi phí, giảm thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của Công ty Nhôm Toàn Cầu hoặc làm tăng số chuyển lỗ để bù đắp thu nhập chịu thuế các năm sau của Công ty", Kiểm toán Nhà nước phân tích.

Được biết, năm 2021, Kiểm toán Nhà nước sẽ tổ chức thực hiện 181 cuộc kiểm toán trên các lĩnh vực, tăng 23 cuộc so với năm 2020.

An Nguyên

Tin liên quan