Khiển trách Chứng khoán Bản Việt vì nhiều lần sửa lỗi giao dịch

DNHN - Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Công ty Chứng khoán Bản Việt đã có nhiều lần sửa lỗi giao dịch chứng khoán thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Mới đây, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có loạt quyết định khiển trách một số công ty chứng khoán do có nhiều lần sửa lỗi giao dịch trong tháng 7. Bên cạnh đó, một công ty bị khiển trách do nhập sai tự doanh.

Cụ thể, trong tháng 7/2021, Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCI) đã có nhiều lần sửa lỗi giao dịch chứng khoán thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Chứng khoán VPS đã có 6 lần sửa lỗi giao dịch. CTCK SSI đã có 7 lần sửa lỗi giao dịch.

Khiến trách Chứng khoán Bản Việt vì nhiều lần sửa lỗi giao dịch
Khiến trách Chứng khoán Bản Việt vì nhiều lần sửa lỗi giao dịch.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã nhập sai tự doanh dẫn tới phải áp dụng các cơ chế hỗ trợ thanh toán trong tháng 7.

Theo đó, VSD yêu cầu các doanh nghiệp chứng khoán tăng cường việc kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định để hạn chế sai sót dẫn đến việc sửa lỗi giao dịch.

Linh Anh

Tin liên quan