Huy động 610 tỷ đồng, Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đổ tiền vào đâu?

14:47 28/11/2022

Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương dự kiến chào bán hơn 38 triệu cp, tương ứng tỷ lệ phát hành là 50% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, cho đối tượng là cổ đông hiện hữu với giá 16.000 đồng /cp. Tổng số tiền có thể huy động được trong đợt này dự kiến là 610 tỷ đồng.

HĐQT Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB/HoSE) vừa thông qua thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy động hơn 610 tỷ đồng.

Theo đó, KSB dự kiến chào bán hơn 38 triệu cp, tương ứng tỷ lệ phát hành là 50% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, cho đối tượng là cổ đông hiện hữu với giá 16.000 đồng /cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cp sẽ hưởng 01 quyền mua và cứ 2 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cp mới). Toàn bộ số cổ phiếu chào bán được tự do chuyển nhượng. 

Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương dự kiến chào bán hơn 38 triệu cổ phiếu
Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương dự kiến chào bán hơn 38 triệu cổ phiếu.

Với hơn 610 tỷ đồng dự kiến thu về, KSB sẽ dùng 450 tỷ đồng để đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư KSB và hơn 160 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2022 hoặc quý I/2023, sau khi được UBCKNN chấp thuận. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Ở diễn biến khác, quỹ EVLI Emerging frontier fund vừa trở thành cổ đông lớn của KSB sau khi mua vào 1 triệu cp KSB, tương đương tỷ lệ sở hữu 5.24%. Ngày thực hiện giao dịch là 11/11/2022. Nếu tính theo thị giá KSB đóng cửa phiên 11/11 (14.400 đồng/cp), quỹ ngoại đến từ Phần Lan có thể đã chi ra 14,4 tỷ đồng để gia tăng sở hữu.

Sau 9 tháng năm 2022, KSB ghi nhận doanh thu thuần gần 702 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, lợi nhuận ròng gần 140 tỷ đồng, giảm hơn 20%. So với kế hoạch, Công ty đã thực hiện 58% chỉ tiêu doanh thu và 50% mục tiêu lợi nhuận năm.

P.V (t/h)