Hưng Thịnh Incons lên kế hoạch phát hành 25 triệu cổ phiếu để tăng vốn

DNHN - Thời gian Công ty CP Hưng Thịnh Incons dự kiến chào bán cổ phiếu trong năm 2022 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Công ty CP Hưng Thịnh Incons (HTN/HoSE) dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 80%. Ngoài ra, đơn vị cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 25 triệu cp riêng lẻ nhằm bổ sung vốn kinh doanh.

Theo đó, HTN dự kiến phát hành 39,6 triệu cp trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện là 80% (sở hữu 100 cp sẽ được nhận 80 cp). Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cp. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế theo BCTC riêng năm 2020 đã được kiểm toán của HTN.

Hưng Thịnh Incons lên kế hoạch phát hành 25 triệu cổ phiếu để tăng vốn
Hưng Thịnh Incons lên kế hoạch phát hành 25 triệu cổ phiếu để tăng vốn.

HĐQT cũng dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Mục đích nhằm đảm bảo cơ cấu vốn hợp lý, thu hút nguồn vốn đầu tư để mở rộng sản xuất kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo, từ đó củng cố vị thế, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

HTN dự kiến chào bán 25 triệu cp (mệnh giá 10.000 đồng/cp), tương đương tổng giá trị 250 tỷ đồng. Giá chào bán sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định theo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách của HTN tại BCTC quý (liền trước) ở thời điểm phát hành.

Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2022 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Dự kiến, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được HTN sử dụng bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong trường hợp không đạt tỷ lệ chào bán thành công, HTN sẽ sử dụng các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn đã đưa ra.

Trường hợp 2 đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ và trả cổ tức thành công, vốn điều lệ của HTN sẽ tăng từ 495 tỷ đồng lên 1.141 tỷ đồng.

Linh Anh

Tin liên quan